Pistemäiset fosfori- ja typpipäästöt vesistöihin - Etelä-Savo

Etelä-Savon vesistöjen suurin pistekuormituttaja on yhdyskuntien jätevesien fosforipäästöt.  Yhdyskuntien pistemäiset fosforipäästöt vesistöihin Etelä-Savon alueella ovat vähentyneet voimakkaasti 1990-luvun puolivälistä nykypäivään. Etelä-Savossa on vähän teollisuutta, joten teollisuuden suoraan vesistöön johtaman kuormituksen osuus ravinnepäästöistä on pieni. Kalankasvatuksen aiheuttama fosforikuormitus on laskusuuntainen tuotantomäärien kasvusta huolimatta.

Fosforipäästöt - Etelä-Savo, Fosforipäästöt - Etelä-Savo
Pistemäiset fosforipäästöt vesistöihin Etelä-Savon maakunnassa. Lähde: Vahti-rekisteri


Yhdyskuntien typpipäästöjen vesistöihin ovat olleet hienoisessa laskussa, mutta vaihtelu vuositasolla on suurta. Kalankasvatuksen ja teollisuuden typpipäästöt vesistöihin ovat myös olleet laskusuunnassa.

 

Typpipäästöt-Etelä-Savo
Pistemäiset typpipäästöt vesistöihin Etelä-Savon maakunnassa. Lähde: Vahti-rekisteri

 

 

 

Julkaistu 17.6.2014 klo 9.47, päivitetty 21.3.2017 klo 8.34