Pistemäiset fosfori- ja typpipäästöt vesistöihin - Pohjois-Karjala

Pistemäinen fosforikuormitus

Fosforikuormitus pistem PK
Pistemäinen fosforikuormitus Pohjois-Karjalassa 1995-2016. Lähde: Pohjois-Karjalan ELY-keskus

 


Pistemäinen typpikuormitus

 
Typpikuormitus pistem PK
Pistemäinen typpikuormitus Pohjois-Karjalassa 1995-2016. Lähde: Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Teollisuuden fosforipäästöt kasvaneet

Pohjois-Karjalan vesistöihin joutuu päästöjä pistemäisenä kuormituksena yhdyskunnista, teollisuudesta, turvetuotannosta ja kalankasvatuksesta. Vesistöjen kannalta kuormittavimpia ovat rehevöittävät ravinteet, fosfori ja typpi, veden happivaroja kuluttavat orgaaniset aineet, liettymistä aiheuttavat kiintoaineet sekä vesieliöstölle haitalliset yhdisteet, kuten raskasmetallit.

Yhdyskuntien fosforipäästöt vesiin ovat jätevesien käsittelyn keskittämisien myötä viime vuosina edelleen laskeneet. Yhdyskuntien typpipäästöt ovat sen sijaan lisääntyneet. Teollisuuden fosforipäästöt ovat lisääntyneet sellutehtaan tuotantorakenteen vaihtumisen myötä. Teollisuuden typpipäästöt ovat pysyneet entisellä tasolla. Kalankasvatuksen ravinnepäästöt ovat toiminnan vähentymisen ja kalojen ruokintaan käytettävien rehujen laadun parantumisen vuoksi pienentyneet.

Pohjois-Karjalassa ei yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden ympäristöluvissa ole kokonaistypen poistolle velvoitteita. Alueen kaivannaisteollisuudesta aiheutuu merkittävää metallikuormitusta vesistöihin.

Julkaistu 4.6.2014 klo 9.59, päivitetty 20.3.2017 klo 15.11