Pistemäinen ravinnekuormitus - Häme

Pitkän aikavälin kehitys:
Pistemäisten lähteiden päästöt ovat vähentyneet murto-osaan 1980-luvun tilanteesta. Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden ravinnekuormitus on lähes puolittunut 20 vuodessa.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Pistemäisten päästöjen väheneminen on jatkunut myös viime vuosina. Erityisesti Kanta-Hämeessä typpikuormitus on vähentynyt aivan viime vuosina merkittävästi.
Suhteessa tavoitteisiin:
Pistemäisistä lähteistä tuleville päästöille ei ole asetettu määrällisiä tavoitteita.

 

Pistemäinen ravinnekuormitus vähentynyt merkittävästi

 

Pistemäiset typpipäästöt vesistöihin Kanta-Hämeen maakunnassa

Pistemäiset typpipäästöt vesistöihin Kanta-Hämeen maakunnassa

Lähde: Ympäristönsuojelun tietojärjestelmä Vahti, 28.2.2017

 

Pistemäiset typpipäästöt vesistöihin Päijät-Hämeen maakunnassa

Pistemäiset typpipäästöt vesistöihin Päijät-Hämeen maakunnassa

Lähde: Ympäristönsuojelun tietojärjestelmä Vahti, 28.2.2017

 

Pistemäisten typpipäästöjen kehitys riippuu jäteveden puhdistuksen tehokkuudesta

Kanta-Hämeessä yhdyskuntien typpipäästöt ovat vähentyneet, kun jätevesien typenpoistoa on viime vuosina tehostettu merkittävästi. Päijät-Hämeessä typpipäästöt ovat vähentyneet jo pidemmän ajan kuluessa. Niin Päijät-Hämeen kuin Kanta-Hämeenkin suurimpien yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilla typenpoisto on tehokasta.

 

Fosfori poistuu jätevesistä hyvin

Fosforipäästöt ovat vähentyneet koko Hämeen alueella. Nykytekniikalla fosfori poistuu jätevesistä hyvin.

Pistemäiset fosforipäästöt vesistöihin Kanta-Hämeen maakunnassa

Pistemäiset fosforipäästöt vesistöihin Kanta-Hämeen maakunnassa

Lähde: Ympäristönsuojelun tietojärjestelmä Vahti, 28.2.2017

 

Pistemäiset fosforipäästöt vesistöihin Päijät-Hämeen maakunnassa

Pistemäiset fosforipäästöt vesistöihin Päijät-Hämeen maakunnassa

Lähde: Ympäristönsuojelun tietojärjestelmä Vahti, 28.2.2017

 

 

Julkaistu 9.5.2014 klo 9.59, päivitetty 23.3.2017 klo 9.53

Julkaisija: