Pintavedet - Pirkanmaa

Suurin osa Pirkanmaan pintavesistä on ekologiselta tilaltaan hyviä tai erinomaisia. Järvet ovat paremmassa kunnossa kuin joet.  Tämänhetkinen tilanarvio perustuu vuonna 2013 valmistuneeseen ekologiseen luokitteluun. Luokittelu päivitetään vuonna 2019 osana vesienhoidon suunnittelua.

Pintavesien ekologinen luokittelu

Pintavedet Pirkanmaa

Pirkanmaan järvien lukumäärästä 75 % ja pinta-alasta 79 % on erinomaisessa tai hyvässä ekologisessa tilassa. Jokien määrästä erinomaisessa tai hyvässä luokassa on 53 % ja jokipituudesta 40 %. Hyvää heikommassa tilassa on järvien määrästä 25 % ja pinta-alasta 21 % sekä jokien määrästä 47 % ja jokipituudesta 60 %.

Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella Pyhäjärven, Vanajaveden sekä Ikaalisten reitin alueen järvien ja jokien vedenlaatu on muuta Pirkanmaata huonompi. Jokien ja järvien tilaa ovat heikentäneet erityisesti hajakuormituksen aiheuttama rehevöityminen ja jokien osalta joillakin alueilla myös vesistöjen rakenteelliset muutokset. Sekä järvien ja jokien rehevöitymisongelmien takana on edelleen pääsääntöisesti maatalouden aiheuttama kuormitus. Pirkanmaan suuret järvet Pyhäjärveä ja Vanajavettä lukuun ottamatta ovat kuitenkin hyvässä tai erinomaisessa tilassa.

Hyvää huonommassa tilassa olevia vesistöjä pyritään parantamaan toimenpiteillä, joita suunnitellaan vesienhoidossa ja merenhoidossa. Vesienhoidossa on käynnissä kolmas suunnittelukausi. Pirkanmaan toimenpiteet kaudelle 2016 - 2021 on esitetty Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa. Toimenpiteiden toteuttamista rahoitetaan monesta lähteestä ja niitä ovat mukana toteuttamassa lukuisat eri tahot.

Kokonaisarvio Pirkanmaan pintavesien tilasta

 

Pintavedet kartta Pirkanmaa

 

Lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta

Julkaistu 27.6.2014 klo 12.57, päivitetty 22.3.2017 klo 12.59

Julkaisija: