Hyppää sisältöön

Madesaaliiden määrä - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Pitkän aikavälin kehitys:
Madesaaliiden määrissä on vaihtelua vuodesta toiseen eikä selvää kehitystrendiä pitkällä aikavälillä ilmene muutoin kuin, että Eteläisellä Perämerellä saaliit vaikuttaisivat olevan koko tarkastelujakso huomioiden vähenemään päin.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Madesaaliiden määrät ovat viime vuosina lähteneet nousuun.
Suhteessa tavoitteisiin:
Koska tämä indikaattori ilmentää bioindikaattorina välillisesti kehitystä vesien tilassa, niin tavoitteena on saaliiden määrän pysyminen kestävällä tasolla.

Madesaaliiden määrä suhteutettuna kalastajien määrään Pohjoisen Selkämeren, Merenkurkun ja Eteläisen Perämeren alueilla

 Madesaaliiden määrä suhteutettuna kalastajioen määrään Pohjoisen Selkämeren, Merenkurkun ja Eteläisen Perämeren alueilla

Lähde: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL).

Kuvaa välillisesti vesien tilaa, sillä made reagoi herkästi sekä happamuuteen että rehevyyteen vesistöissä. Made toimii bioindikaattorina ja haasteena on, kuten yleensäkin bioindikaattorien osalta, että pyrittäessä selvittämään trendiä vesien tilassa, on samalla pystyttävä eliminoimaan luonnollisten kannanvaihtelujen sekä sääolojen aiheuttamat muutokset madesaaliiden määrissä. Silmämääräisesti tarkastellen madesaaliit ovat pitkällä aikavälillä hieman vähentyneet. Vähenemiskehitys näkyy etenkin eteläisellä Perämerellä.

Julkaistu 4.6.2014 klo 13.56, päivitetty 25.8.2014 klo 11.24