Maatalouden typpi- ja fosforitase - Pohjois-Karjala

Typpi- ja fosforitase

Maatal typpi ja fosfori PK
Typpi- ja fosforitaseen kehitys Pohjois-Karjalan peltoalueilla 2001-2015. Lähde: Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Maatalouden fosfori- ja typpitaseet ovat laskeneet merkittävästi vuodesta 2001

Ympäristötuen ohjaamana maatilojen typpi- ja fosforitaseissa on tapahtunut merkittävää laskua. Taseissa on vuosittaista vaihtelua, mikä johtuu mm. sääolosuhteista. Yksittäiset korkeat lukemat ravinnetaseissa voivat johtua esim. kuivuuden aiheuttamista alhaisemmista satomääristä. Tällöin pelloilta poistuu sadon mukana aiempaa vähemmän ravinteita, mutta ravinnekuorma pysyy samalla tasolla kuin aiemmin lannoitteiden ja karjanlannan myötä.

Pohjois-Karjalassa vuodelle 2017 asetettu tavoite on saada vuosittainen fosforitase alle 3 kg/ha ja typpitase alle 38 kg/ha.

 

Julkaistu 4.6.2014 klo 10.00, päivitetty 17.3.2017 klo 12.08