Maatalouden typpi- ja fosforitase - Lappi

Pitkän aikavälin kehitys:
Lyhyen aikavälin kehitys:
Suhteessa tavoitteisiin:

Maatalouden typpi- ja fosforitase Lapissa 1997–2015

Maatoaluden_typpi_ja_fosf_LAPPI

Typpitase on kehittynyt ympäristön kannalta myönteiseensuuntaan 1995 vuoden noin 80 kg/ha tasolta. Viime vuosina tase on ollut noin 45 kg/ha tasolla. Poikkeuksen tähän aiheutti vuoden 2012 runsas sademäärä, joka johti merkittäviin satovahinkoihin. Seurauksena oli korjatun sadon alentuminen Lapin tärkeimmillä viljelyaloilla keskisatoihin verrattuna säilörehulla 16,5 %, kuivaheinällä 8,9 % ja perunalla 5,7 %. Korjatun sadon määrän alentumisesta oli seurauksena 2012 vuonna typpitaseen kohoaminen 60,1 kg/ha.

Pitkään jatkunut fosforilannoitteiden käyttömäärien pienentäminen on alentanut fosforitaseen vuoden 1997 noin 12 kg/ha tasosta viime vuosien 3–5 kg/ha tasoille. Samoista syistä kuin edellä mainittu typpitase on myös fosforitase ollut 2012 vuonna 5,2 kg/ha eli huomattavasti korkeampi kuin vuoden 2011 taso 3,6 kg/ha.

Julkaistu 5.6.2014 klo 12.41, päivitetty 13.11.2019 klo 9.37

Julkaisija: