Maatalouden typpi- ja fosforitase - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Pitkän aikavälin kehitys:
Ravinnetase on tarkastelujakson ajan ollut laskusuuntainen..
Lyhyen aikavälin kehitys:
Viime vuosina ei vastaavaa suotuisaa kehityssuuntaa juurikaan havaita.
Suhteessa tavoitteisiin:
Ravinnetaseiden laskusuuntaus on kansallisen vesiensuojelun tavoiteohjelman mukaista kehitystä ja kuvastaa esimerkiksi viljelijöille suunnatun tiedostus- ja valistustoiminnan tuottaneen suotuisaa tulosta, joka havaitaan pitkän aikavälin kehityksessä.

Typpi- ja fosforitaseen kehitys Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella 2001-2011

Typpi- ja fosforitaseen kehitys EPOELYn alueella 2001-2011

Lähde: Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT).

Ravinnetase on laskentamenetelmä, jonka avulla voidaan seurata maatalouden ravinnevirtoja. Yksinkertaistettuna kyseessä on ravinteiden lisäyksen ja ravinteiden poiston erotus. Ravinteiden lisäys suurentaa ravinnetaseita. Sadon nousu taas lisää ravinteiden poistumaa ja täten pienentää tasetta. Fosforin taseessa havaitaan pitkällä aikavälillä selvää vähenemistä. Typen tase puolestaan näyttäisi pysyneen lähes muuttumattomana, joskin jonkin verran vähenevää kehitystä havaitaan. Suurin syy ravinnetaseiden positiiviseen kehitykseen lienee väkilannoituksen väheneminen.

Julkaistu 4.6.2014 klo 12.43, päivitetty 20.3.2017 klo 11.31