Valtaosa yhdyskuntajätteistä hyötykäyttöön - Uusimaa

Pitkän aikavälin kehitys:
Jätehuollon kehitys on ollut pitkällä aikavälillä merkittävää, mutta valtakunnallisen jätemäärän kasvu on kuitenkin syönyt osan energia- ja materiaalihyödyntämisen tuomasta hyödystä.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Yhdyskuntajätteen hyödyntämiseen on panostettu. Kaatopaikoille sijoitettavan jätteen määrä väheni entisestään, kun biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto tuli voimaan vuoden 2016 alusta.
Suhteessa tavoitteisiin:
Uudenmaan alueelliset yhdyskuntajätetilastot valmistuvat vasta myöhemmin. Tavoitteiden saavuttamista voidaan arvioida tämän jälkeen.

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen jätejakeiden jakautuminen

Lähde: HSYn selvitys 2016.

Muutoksia yhdyskuntajätteen hyödyntämisessä

Yhdyskuntajätettä ovat asumisessa syntyvät jätteet sekä laadultaan siihen rinnastettavat hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvät jätteet. Vuoden 2016 alusta voimaan astunut valtioneuvoston asetus rajoitti voimakkaasti orgaanista ainesta sisältävän jätteen sijoittamista kaatopaikalle. Tämän seurauksena valtaosa yhdyskuntajätteestä kierrätetään nyt materiaalina tai hyödynnetään energiana. Muutos on vähentänyt jätteiden ilmastovaikutuksia, sillä kaatopaikalla biohajoava jäte muodostaa hajotessaan metaania, joka on hiilidioksidia yli 20 kertaa voimakkaampi kasvihuonekaasu.

Viime vuosien aikana yhdyskuntajätteen materiahyödyntäminen on kehittynyt. Uudellamaalla on aloittanut toimintansa Pohjoismaiden suurin pelkästään biojätettä käsittelevä tuotantolaitos. Laitoksen prosessissa biojäte mädätetään ja kompostoidaan ja lopputuotteina syntyy biokaasua ja kompostia. Uudenmaan alueelle on suunnitteilla myös muita biojätteen käsittelylaitoksia. Vuonna 2014 toimintansa aloittanut Vantaan Energian jätevoimala tuottaa mm. pääkaupunkiseudulta sekä Itä- ja Länsi-Uudenmaan alueelta kerätystä sekalaisesta yhdyskuntajätteestä puolet Vantaan kaukolämmöstä ja 30 % vuosittaisesta sähköntarpeesta.

Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 on valmisteilla ja tavoitteena on, että se hyväksytään valtioneuvostossa syksyllä 2017. Uudenmaan alueen kattava Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen jätesuunnitelma (ELSU) on voimassa vuoteen 2020 saakka. Jatkossa alueellisen suunnitelman tavoitteet sisältyvät uuteen valtakunnalliseen suunnitelmaan.

Lähteet:

  • Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma vuoteen 2020. Suomen ympäristö 43/2009.
  • Jätetilasto, Tilastokeskus ja Suomen ympäristökeskus. 2017.
  • Pääkaupunkiseudun seka- ja biojätteen koostumus vuonna 2015, HSY.
  • Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023, http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Jatteet/Valtakunnallinen_jatesuunnitelma (viitattu 28.8.2017)

 

Julkaistu 19.10.2017 klo 10.54, päivitetty 11.2.2021 klo 8.28

Julkaisija: