Turvetuotanto vähenee Suomessa

Pitkän aikavälin kehitys:
Turvetuotanto ja turpeen energiakäyttö kasvoivat voimakkaasti 1980- ja 1990-luvuilla.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Huippuvuoden 2007 jälkeen turpeen energiankäyttö on kääntynyt laskuun.
Suhteessa tavoitteisiin:
Tavoitteena on, että vuonna 2025 turpeen energiakäyttö olisi enää kaksi kolmasosaa viime vuosien keskimääräisestä tasosta, 23 TWh:sta. Tavoite saavutettaneen helposti.

Turvetuotanto Suomessa 1980–2012

Turvetuotanto
Lähde:Metsätilastollinen vuosikirja 2011, Metla & Suomen tilastollinen vuosikirja 2012.

Yli 90 prosenttia tuotannosta on energiaturvetta

Turvetuotannon määrä vaihtelee suuresti vuodesta toiseen, sillä sääolot vaikuttavat tuotantoon. Runsaat sateet estävät turpeen kuivumisen ja nostamisen. Muutokset turvepolitiikassa näkyvät kuitenkin turvetuotantotilastoissa, kun kehitystä tarkastelee usean vuoden tai vuosikymmenen ajanjaksoissa.

Turvetuotanto kasvoi 1980- ja 1990-luvuilla voimakkaasti, kun kotimaista energiantuotantoa haluttiin tukea. Viime vuosina tuotanto on alkanut pienentyä, sillä turpeen polton ilmastovaikutusten ja tuotannon vesistökuormituksen takia turpeen energiakäyttöä pyritään vähentämään. Yli 90 prosenttia vuosittaisesta turvetuotannosta käytetään energiana.

Hallitus on vuoden 2013 kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa asettanut tavoitteeksi, että vuoteen 2025 mennessä turpeen energiakäyttö olisi enää kaksi kolmasosaa viime vuosien keskimääräisestä tasosta, 23 TWh:sta. Strategiassa arvioidaan, että seuraavien 10–20 vuoden aikana turpeella on tuotettava vähintään 11–13 TWh lämmityskautta kohden, koska turve ei aina ole korvattavissa esimerkiksi metsähakkeella tai muilla uusiutuvilla polttoaineilla. Kivihiilellä turvetta ei strategian mukaan saa korvata, vaikka turvetuottajien mukaan näin usein käykin.

Turpeen kokonaistuotantoala vuonna 2011 oli 62 000 hehtaaria, mikä on noin 0,7 prosenttia Suomen suo- ja turvemaa-alasta.
 

Lähteet:

  • Turveteollisuusliitto. 2013.
  • Kansallinen energia- ja ilmastostrategia. Työ- ja elinkeinoministeriö. 2013.

 

Julkaistu 15.4.2015 klo 12.37, päivitetty 20.7.2016 klo 12.45