Turvetuotanto - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan alueella on 2000-luvulla harjoitettu turvetuotantoa 15–17 tuotantoalueella. Tuotantoalueista pienimmät ovat noin 20 ha. Suurin tuotantoalue on ollut laajimmillaan yli 1 000 ha. Tuotannossa ollut pinta-ala on vuosittain vaihdellut 5 100 – 5 900 ha välillä. Laajimmat tuotantoalueet sijaitsevat Koitajoen ja Jänisjoen-Kiteenjoen-Tohmajoen valuma-alueilla.

Paikoitellen jo 1970-luvulla alkaneesta turpeennostosta johtuen merkittävä osa 2000-luvun alussa tuotannossa olleesta pinta-alasta tulee poistumaan käytöstä 2010-luvulla.  Tätä korvaavaa turvetuotantoa varten oli vuoden 2013 lopulla vireillä 14 uutta turvetuotantohanketta, joilla tuotantoon suunnitellun suoalan pinta-ala on yhteensä noin 2 450 ha.  Nykyisten linjausten mukaan uudet tuotantoalueet ohjataan ojitetuille suoalueille, joilla luontoarvot ovat ojituksen seurauksena jo oleellisesti pienentyneet.  Ympäristölain muutos mahdollistaa tulevaisuudessa ottamaan huomioon myös kuivatuksesta johtuvat vaikutukset tuotantoon otettavan alueen viereisillä luonnontilaisilla suokohteilla.

turvesuolla.jpg

Kuivaa pintaturvetta kerätään koneellisesti. Kuva: Heikki Kokkonen

Julkaistu 4.6.2014 klo 9.56, päivitetty 23.5.2017 klo 10.34