Soran ja kalliokiviaineksen otto Kaakkois-Suomessa

Pitkän aikavälin kehitys:
Laadukkaiden soravarojen ehtyessä (varsinkin rannikkoseudun harjualueilta), yhä suurempi määrä kiviaineksista tuotetaan jatkossa kalliomuodostumista.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Kalliokiviaineksen ottomäärät ovat vähentyneet.
Suhteessa tavoitteisiin:
Kokonaiskulutus on laskenut, kehitystä voidaan pitää koko Suomen soran ja kalliokiven ottomääriin verrattuna positiivisina.

Maa- ja kiviaineksien otto alamäkeen

 

Kaakkois-Suomen Maa-ja kiviainesten otto 2016
Maa- ja kiviainesten otto 2000-2016

Maa- ja kiviaineksia otettiin Kaakkois-Suomessa v. 2016 yhteensä noin 2 milj.m³.  Ennusteen mukaan kiviainesten käyttö pysynee nykyisellä tasolla, mikäli taloudessa, yhdyskuntarakenteessa ja energiapolitiikassa ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Laadukkaiden soravarojen vähetessä kuitenkin yhä suurempi määrä kiviaineksista tuotetaan jatkossa kalliomuodostumista, joka näkyykin käyrässäkin hienoisena nousuna. Kalliokiviaineksista saadaan murskaamalla sopivan karkeita lajikkeita vaihteleviin käyttötarpeisiin nopeasti.

Rakennuskivilouhinnassa syntyvä ns. sivukivi on Kaakkois-Suomessa merkittävä ongelma. Kaakkois-Suomessa on n. 10 miljoonan m3:n sivukivivaranto, joka kasvaa noin 400 000 m3:n vuosivauhdilla. POSKI-projektin yhteydessä inventoitujen kalliokiviainesten kokonaismäärä Kaakkois-Suomessa on 1479 milj.m³. Rakennuskivilouhinnassa syntyneen sivukiven osuus on laskennallisesti noin 0,7 prosenttia tuosta määrästä.  

 

Luonnonvarat -kuva
Louhinnassa syntyvän sivukiven hyödyntämistä on pohdittu Kaakkois-Suomessa
 
 
Julkaistu 25.2.2016 klo 14.34, päivitetty 28.5.2019 klo 17.22