Hyppää sisältöön

Maa- ja kiviainesten otto - Lappi

Pitkän aikavälin kehitys:
Lyhyen aikavälin kehitys:
Kiviaineksen käyttö vaihtelee lähinnä talouden ja
rakentamisen volyymin mukaan.
Suhteessa tavoitteisiin:
Soran ja kalliokiven otolle ei ole
asetettu vähennystavoitteita.

Maa- ja kiviainesten otto Lapissa

Maa_ainesten_otto_Lappi

Lapin alueella maa-ainesten ottamistarve on vuositasolla ollut noin kaksi miljoonaa
kuutiometriä, mutta maa-ainesten ottamismäärät vaihtelevat talouden suhdannevaihteluiden mukaan. Isot tiehankkeet vaikuttavat maa-ainesten käyttömääriin merkittävästi.
Jatkossa esimerkiksi teiden korjausvelkaohjelma, VT21 ja VT4–parannushankkeet sekä Nellimintie –hanke vaikuttanevat maa-ainesten ottamismääriin lisäävästi. Lisäksi suuret tehdashankkeet sekä mahdolliset kaivoshankkeet lisäävät kiviainesten ottamismääriä, sillä esimerkiksi tieyhteyksiä on tarpeen näillä kohteilla merkittävästi parantaa.

Julkaistu 24.4.2017 klo 13.58, päivitetty 25.6.2018 klo 13.38

Julkaisija: