Luonnonvarat käytössä - Etelä-Savo

Etelä-Savon omien luonnonvarojen otto esitetään oheisessa kuvassa. Teollisuuden raakapuu on muunnettu massayksiköiksi 15 %:n kosteuspitoisuuden mukaan ja metsään jäävät hakkuutähteet ovat raakapuun piilovirtoja. Energiana käytetty hakkuutähteet sisältyvät polttopuuhun. Turpeen, soran ja murskeen piilovirtoja ovat pintamaan poistosta kertyvä 5 %:n piilovirta osuus. Vuonna 2007 Etelä-Savossa toimi kaksi kalkkikivikaivosta ja yksi vuorivillan valmistukseen käytettävän oliviinin kaivos.

luonnonvarat.PNG

Etelä-Savossa luonnonvarojen otto vuonna 2007 (9111 Mkg) koostui pääosin raakapuusta ja maa-aineksista. Lähde: Etelä-Savon materiaalitase, Loponen & Mäenpää 2011.

Julkaistu 10.6.2014 klo 13.01, päivitetty 17.5.2017 klo 9.45