Luonnonvarat - Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomen luonnonvarat - Sivukivet uusiokäyttöön

Luonnonvarojen kestävää käyttössä keskeisessä asemassa ovat maa-aineslain mukaiset lausunnot sekä neuvottelut kuntien ja kiviainesalan yrittäjien kanssa. Maa-aineshuollon kestävyyttä Kaakkois-Suomessa edistetään myös tehtyjen alueellisten selvitysten pohjalta, kuten Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan POSKI-projektit ja Ra­kennuskivilouhinnassa syntyvän sivukiven hyötykäyttö Kaakkois-Suomessa.

Luonnonvarat -kuva

Julkaistu 24.6.2014 klo 13.23, päivitetty 28.5.2019 klo 17.20