Suojelun uusia keinoja – METSO -ohjelman toteutus edennyt hyvin - Pohjois-Karjala

METSO-ohjelman pysyvän suojelun toteutus Pohjois-Karjalassa

METSO_PK.jpg

METSO-ohjelman rahoituksella suojeltujen kohteiden vuosittaisen yhteispinta-alan kehitys 2005–2015 (hehtaaria/vuosi). Lähde: Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Vuosittaiset toteutustavoitteet on viime vuosina ylitetty selvästi

METSO-ohjelman toteutus on edennyt Pohjois-Karjalassa erittäin hyvin.  Pysyvän METSO -suojelun osuus  suojelukertymästä on noin 3 700 ha ja vuosittaiset toteutustavoitteet on viime vuosina ylitetty selvästi. Yksityisen suojelualueen perustaminen on maaomistajien keskuudessa selvästi kauppoja suositumpi keino METSO-ohjelman mukaisessa suojelussa. Pinta-alallisesti jakauma on kuitenkin suhteellisen tasainen; luonnonsuojelukauppojen keskikoko on selvästi yksityisten suojelualueiden keskikokoa suurempi.

Uhanalaisten lajien suojelussa päähuomio on ollut erityisesti suojeltavissa lajeissa. Osa esiintymistä on turvattu luonnonsuojelulain mukaisin rajauspäätöksin. Yhteensä 37 rajauspäätöksellä (noin 80 ha) on turvattu 39 hyönteisesiintymää, seitsemän kasviesiintymää, seitsemän rupiliskoesiintymää ja kaksi valkoselkätikkaesiintymää. Erityisesti METSO-ohjelma on mahdollistanut painopisteen siirtämisen rajauspäätöksistä yksityisiin suojelualueisiin, jolloin laji- ja luontotyyppisuojelun tavoitteita yhdistämällä on päästy ekologisesti laadukkaampiin suojelukokonaisuuksiin. Maatalouden luomia perinneympäristöjä ja niiden uhanalaista lajistoa on turvattu perinnebiotooppien hoito-ohjelman mukaisin toimin; tiiviin sidosryhmäyhteistyön tuloksena hieman yli puolet Pohjois-Karjalan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaista perinnebiotoopeista on hoidon piirissä.

Julkaistu 6.5.2014 klo 10.44, päivitetty 9.8.2017 klo 11.07