Hyppää sisältöön

Merikotkan pesinnän onnistuminen - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Pitkän aikavälin kehitys:
Aktiivisen suojelutyön ansiosta merikotkien pesintöjen onnistumisprosentit ovat pitkän seurantajakson aikana elpyneet, joskin vuosien välistä ekologista vaihtelua havaitaan.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Pesintöjen onnistumisprosentit ovat kehittyneet hyvin.
Suhteessa tavoitteisiin:
Tavoitteena on ollut elvyttää merikotkien kantoja ympäristön myrkkypitoisuuksien vähentämisen ja aktiivisen suojelutyön kautta. Tässä on onnistuttu hyvin ja merikotkakanta on nykyisin elinvoimainen ja vahva.

Merenkurkun merikotkien pesinnän onnistumisprosentti

Merikotkan pesinnän onnistuminen EPOELY

Lähde: WWF-merikotkatyöryhmä / Juhani Koivusaari.

Indikaattori kertoo välillisesti ympäristömyrkkypitoisuuksien (DDT, PCB) pitoisuuksien kehityksestä ympäristössä, sillä myrkyt heikentävät merikotkien lisääntymistulosta (ohentuneet munankuoret). Kun ympäristömyrkkyjen pitoisuudet luonnossa ovat vähentyneet, on poikastuotto elpynyt. Kannan voimistuminen kertoo myös vainon ja häirinnän vähenemisestä sekä siitä, että aktiivisella suojelutyöllä voidaan saavuttaa hyviä tuloksia suojelun näkökulmasta.

Julkaistu 24.4.2014 klo 15.20, päivitetty 25.8.2014 klo 14.19