METSO-ohjelman toteutus - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Pitkän aikavälin kehitys:
METSO-ohjelmassa suojellun pinta-alan kasvu on lähtenyt kasvuun. Ohjelmasta tiedottaminen ja metsänomistajien vertaiskokemusten kertyminen ja jakaminen on alkanut tuottaa tulosta.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Vuodesta 2009 alkaen suojelualueiden pinta-alan kasvu lähti jyrkkään nousuun. Tähän saakka paras tulos on vuodelta 2011, jolloin Lounais-Suomessa METSO-ohjelmaan saatiin mukaan yhteensä 887 hehtaaria metsäluontoa.
Suhteessa tavoitteisiin:
Tämänhetkisellä vuosivauhdilla tavoitteet jäävät saavuttamatta. Jotta tavoitteeseen päästäisiin, tulisi suojelupinta-alan lisääntyä vuosittain noin 1800 hehtaarilla.

METSO-ohjelman toteutus Lounais-Suomessa

METSO_toteutus_LounaisS_graafi550px.jpg

Lähde: Metsäkeskus, ELY-keskus


Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSO tarjoaa keinoja turvata metsien monimuotoisuuden kannalta tärkeitä ja lajistoltaan monipuolisia metsäluontokohteita. Suojelu perustuu metsänomistajien vapaaehtoisuuteen ja voi olla määräaikaista tai pysyvää. Suojelua toteuttavat ELY-keskukset ja Suomen metsäkeskus. 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tavoitteena on suojella METSOn kautta metsäisiä elinympäristöjä Lounais-Suomessa10 000 ha vuoteen 2020 mennessä ja Suomen tavoitteena on saada METSO-sopimusten tai luonnonhoitohankkeiden piiriin toiset 10 000 ha metsäluontoa.

 

Vuoden 2012 loppuun mennessä METSO-ohjelmassa on suojeltu yhteensä 4894 hehtaaria, josta noin 60 % on suojeltu määräaikaisten ympäristötukisopimusten avulla. Monet ympäristötukisopimukset ovat lähivuosina päättymässä ja sopimusten uusimisesta kiinnostuneille metsänomistajille olisi hyvä pystyä tarjoamaan jatkoa. Mikäli sopimuksia ei jatketa tai muuteta pysyviksi suojelukohteiksi, er METSO-ohjelmalle asetettuja tavoitteita saavuteta.

 

Pysyvästä rauhoituksesta ja myynnistä saatava korvaus on verovapaata ja se maksetaan kertakorvauksena. Valtaosassa pysyvän suojelun kohteista metsänomistaja on valinnut yksityisen suojelualueen perustamisen, jolloin maapohja jää hänen omistukseensa. Määräaikaisesta ympäristötukisopimuksesta maksettava korvaus muuttui verolliseksi 1.1.2012. Sopimusten kysyntä kasvoi vuonna 2011, jolloin määräaikaisia sopimuksia solmittiin 244 hehtaarille, mutta vuonna 2012 uusia ympäristötukisopimuksia tehtiin vain 112 hehtaarille.

 

Kunnille ja seurakunnille myönnetyt METSO-kohteiden inventointiavustukset voivat lähitulevaisuudessa näkyä suojelupinta-alojen kasvamisena. Lounais-Suomessa kahdeksan kuntaa on saanut avustusta inventoinnin tekemiseen ja joissakin kunnissa potentiaalisia METSO-kohteita on kartoitettu kuntien omista varoista.
Julkaistu 19.8.2014 klo 15.36, päivitetty 15.2.2019 klo 14.01