METSO-ohjelman toteuttaminen - Etelä-Savo

METSO on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma, jonka avulla yksityiset metsänomistajat voivat suojella metsänsä monimuotoisuutta. Ohjelmassa lisätään metsäisten suojelualueiden määrää ja tehdään luonnonhoitotöitä talousmetsissä, suojelualueilla ja niiden lähituntumassa. Tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa metsäluonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys vuoteen 2025 mennessä. METSO -ohjelman toteutus painottuu pysyvään tai pysyväisluonteiseen suojeluun ja sen lähtökohtana on vapaaehtoisuus.  Metsä arvioidaan sen perusteella, millaista puustoista elinympäristöä se edustaa sekä millaisia luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä rakennepiirteitä siinä on. METSO -ohjelmalla pyritään laajentamaan yhtenäisten suojelualueverkostoiden pinta-alaa.

Etelä-Savossa METSO -ohjelman suojelun tavoite vuosina 2008 -2025 on 6 417 hehtaaria. Tavoitteesta on vuoden 2016 loppuun mennessä saavutettu 3617 ha (56 %). METSO-ohjelmaa toteutetaan perustamalla luonnonsuojelualueita yksityismaalle sekä hankkimalla metsiä valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin. Valtioneuvoston periaatepäätös v. 2008 käynnisti METSO-ohjelman ja vuonna 2014 valtioneuvosto päätti ohjelman jatkamisesta vuoteen 2025 saakka.
 

METSO-ohjelman toteuttaminen Etelä-Savossa

 METSO-ohjelman pysyvän suojelun toteutus (ha). Lähde: Etelä-Savon ELY-keskus

Julkaistu 20.5.2014 klo 13.47, päivitetty 1.11.2017 klo 13.17