Luonnonsuojelualueita Pohjois-Savossa yli 26 000 hehtaaria

Pohjois-Savossa oli vuoden 2015 loppuun mennessä perustettuja luonnonsuojelualueita yhteensä noin 26 300 hehtaaria. Tästä valtion suojelualueita on 10 800 hehtaaria ja yksityismaiden suojelualueita 15 500 hehtaaria. Näiden jo perustettujen suojelualueiden lisäksi valtion omistuksessa on suojelualueiden perustamista odottamassa noin 13 300 hehtaaria erilaisia suojelualuevarauksia. Nämä ovat alueita, joita ei ole virallisesti suojeltu, mutta niitä ei myöskään välittömästi uhkaa luontoarvojen menetys. Yhteensä suojeltuja alueita on Pohjois-Savossa vajaat hieman vajaat 40 000 hehtaaria, josta maa-alueen osuus on n. 35 000 hehtaaria.

Valtakunnalliset luonnonsuojeluohjelmat, kuten lehtojen- ja soidensuojeluohjelmat sekä Natura 2000–verkosto on Pohjois-Savossa käytännössä toteutettu ja uudet perustettavat suojelualueet ovat pääosin vapaaehtoisen METSO-ohjelman kohteita ja kaavojen suojelualuevarauksia. METSO-ohjelman toteutumisen myötä erityisesti yksityisten suojelualueiden määrä on viime vuosina kasvanut sadoilla hehtaareilla vuodessa. Vanhemmista yksityisistä luonnonsuojelualueista tunnetuimpia ovat Kuopion Puijo ja Maaningan Korkeakoski.

Valtion maille perustetuista suojelualueista pinta-alallisesti suurimmat yksittäiset alueet ovat kansallispuistoja. Pohjois-Savossa kansallispuistoja on kaksi: Tiilikan kansallispuisto Rautavaaralla sekä vuonna 2014 perustettu, osin Rautalammilla sijaitseva Etelä-Konneveden kansallispuisto. Näiden yhteenlaskettu pinta-ala Pohjois-Savon alueella on n. 4400 hehtaaria – josta vesialuetta 300 ha – eli ne muodostavat pinta-alallisesti 40 % valtion maiden suojelualueista. Muita tärkeitä valtion maiden suojelukohteita ovat mm. Pisa Nilsiässä, Telkkämäen luonnonsuojelualue Kaavilla, Talaskankaan luonnonsuojelualue Vieremällä ja Sonkajärvellä sekä Pumpulikirkko Rautavaaralla. Kaavilla ja Juankoskella sijaitsee suojeluarvoltaan merkittäviä, mutta pinta-alaltaan pieniä serpentiinikallioiden suojelualueita.2_Luonnonsuojelualueiden_pinta_ala_valtion_yksityismailla

Pinta-alallisesti suojelualueet keskittyvät Suomessa maan pohjoisosiin. Pohjois-Savossa suojeltujen ja suojeluun varattujen alueiden osuus metsä- ja kitumaiden kokonaispinta-alasta on varsin pieni verrattuna useimpiin muihin maakuntiin.  Pohjois-Savossa tämä osuus on 2,9 % kun se Etelä-Suomessa keskimäärin on 4,1 % ja koko maassa 10,6 %. Myös muiden metsäluonnon suojelua tukevien metsien ja talousmetsien monimuotoisuuden suojelukohteiden pinta-alan osuus metsämaan kokonaispinta-alasta on Pohjois-Savossa pienempi kuin Etelä-Suomessa tai koko maassa keskimäärin.

 

Suojeltujen ja suojelua tukevien alueiden osuus metsa ja kitumaan kokonaispintalasta

Tilastoaineistojen lähde: Luonnonvarakeskuksen tilastot metsien suojelusta, http://stat.luke.fi/metsien-suojelu

Lisätietoa: Luonnonsuojelualueista Ympäristöministeriön sivulla

 

 

Julkaistu 13.2.2017 klo 15.58, päivitetty 13.2.2017 klo 16.03

Aihealue: