Luonnonsuojelualueiden määrä - Pirkanmaa

Luonnonsuojelualuiden pinta-ala on kasvanut viime vuosina lähinnä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman kautta. Eniten on suojeltu runsaslahopuustoisia metsiä. Suojelun on tarjottu myös lehtoja ja puustoisia soita. Alueet on perustettu yksityisiksi luonnonsuojelualueiksi tai hankittu valtiolle suojelualueiksi.

Luonnonsuojelualueet valtion mailla

Luonnonsuojelualueet Pirkanmaa

Valtion maiden luonnonsuojelualueiden osuus maakunnan pinta-alasta

Luonnonsuojelualueet valtion mailla Pirkanmaa

Julkaistu 27.6.2014 klo 9.51, päivitetty 27.6.2014 klo 13.10

Julkaisija: