Luomutuotanto kasvaa tasaisesti vastaamaan kysyntää - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Pitkän aikavälin kehitys:
Luonnonmukainen tuotantotapa yleistyy Lounais-Suomessa noin 10 prosentin vuosittaisella peltoalan kasvulla. Samalla luomukotieläinten tuotantomäärät kasvavat. Myös luonnonmukaista tuotantoa harjoittavien tuottajien lukumäärä kasvaa.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Luonnonmukaisen tuotannon suosio lisääntyy vastaamaan kuluttajien kysyntään luonnonmukaisesti tuotetuista tuotteista. Uusi ympäristökorvausjärjestelmä vuosille 2014–2020 sekä luomualan lainsäädännön tarkistaminen vahvistavat luomualan positiivista kehitystä.
Suhteessa tavoitteisiin:
Suomen hallituksen tavoite on, että vuonna 2020 Suomen peltopinta-alasta olisi luonnonmukaisessa tuotannossa 20 prosenttia. Nykyinen luonnonmukaisen tuotannon kasvu vastaa asetettuja tavoitteita.
Luomuviljelty2017_pa_VARjaSAT_graafi510px.jpg
 © Lähde: Evira

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kuluttajien kysyntä ja Euroopan luomumarkkinat ovat innostaneet erityisesti varsinaissuomalaisia luomutuotantoon, ja alue onkin kärkisijalla luomutuotannon kasvussa. 

Luonnonmukainen tuotanto eli luomutuotanto on viljelymenetelmä, joka korostaa kestävän kehityksen periaatteisiin tukeutuvaa maataloutta. Luomutuotanto on kokonaisvaltainen tilanhoito- ja elintarvikkeiden tuotantojärjestelmä, jossa yhdistyy ympäristön kannalta parhaat käytännöt, pitkälle kehittynyt biologinen monimuotoisuus, luonnonvarojen säästeliäs käyttö sekä eläinten hyvinvoinnin huomioiminen.

Luomutuotanto on vakiintunut tuotantotapana. Sen yhtenä piirteenä on tarkkaan määritellyt tuotantosäännöt, joita valvotaan vuosittain Eviran tuotantotarkastuksessa. Päämääränä on tuottaa markkinoille luomutuotteita kuluttajille ja tuottaa hyödykkeitä, jotka edistävät ympäristönsuojelua, eläinten hyvinvointia ja maaseudun kehittämistä.

Lounais-Suomen luomupinta-ala oli vuonna 2000 noin 24 700 hehtaaria. Tämän jälkeen pinta-ala väheni ollen alimmillaan vuonna 2006, jolloin luomutuotannossa oli noin 18 300 hehtaaria. Luomutilojen ja -peltoalan väheneminen vuosina 2000–2006 selittyy sillä, että luomutuotteista maksettu hinta ei ollut kilpailukykyinen, koska kotimaista kysyntää luomutuotteille oli vielä vähän. Toiseksi luomutuen taso ei motivoinut luomuviljelijää tekemään uutta viiden vuoden mittaista luomusopimusta päättyvän sopimuksen jälkeen. Vuonna 2017 Lounais-Suomen luomutuotanto -pinta-ala on yhteensä 34 000 hehtaaria.

Luomueläinsopimuksia alettiin tehdä vuonna 2005, jolloin myös luomueläimille maksettiin luomutukea. Luomueläintuotannon kasvaminen vaikutti luomukasvimarkkinoiden piristymiseen.

Luomusopimusehtoja tarkistettiin vuonna 2007 ja luomutuen määrää korotettiin. Tämän jälkeen alkoi tasainen nousu ja vuonna 2012 oli luomuala noin 23 600 hehtaaria ja noin 5 % viljellystä peltoalasta.  Kasvavat luomumarkkinat ja alueella tapahtuvat panostukset niiden kehittämiseksi ovat selvästi lisänneet kiinnostusta luomutuotantoon siirtymiseen. Myös maatalouden rakennemuutos ja maatalouden ympäristöasioiden painottaminen ovat edistäneet tilojen siirtymistä luomutuotantoon.

Julkaistu 19.8.2014 klo 16.44, päivitetty 16.6.2017 klo 15.05