Hyppää sisältöön

Lahopuun määrä - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Pitkän aikavälin kehitys:
Lyhyen aikavälin kehitys:
Lahopuun määrän lisääntyminen on hidasta.
Suhteessa tavoitteisiin:
Lahopuun määrä maakunnissa on vielä nykyisellään luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kannalta liian alhaisella tasolla. Vertailukohtana koko maan keskimääräinen lahopuun määrä on noin 5,5 m3/ha.

Lahopuun määrä metsä- ja kitumaalla Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa

Lahopuun määrä EPOELY

Lähde: Metla / VMI-tiedot.

 

Indikaattori kuvaa välillisesti metsäympäristön lajirikkautta, sillä lähes neljännes metsäympäristön uhanalaisista ja taantuneista lajeista on riippuvaisia lahopuusta elinympäristönä. Lahopuiden määrää pyritään lisäämään mm. säästöpuiden jättämisellä huomioiden määrän lisäksi säästöpuiden laatu.

 

Julkaistu 23.4.2014 klo 13.39, päivitetty 25.10.2017 klo 10.44