Uusiutuvat energialähteet - Pohjois-Savo

Uusiutuvien energialähteiden käytön kasvutavoitteet liittyvät ilmastosopimuksiin ja ilmaston lämpenemisen hidastamiseen. Samalla parannetaan myös energiaomavaraisuutta. Uusiutuvia energialähteitä ovat vesi- ja tuulivoima, aurinkoenergia, maalämpö, biokaasu, kierrätys- ja jätepolttoaineiden biohajoava osuus, puuperäiset polttoaineet sekä muut kasvi- ja eläinperäiset polttoaineet. Uusiutuvien energialähteiden käyttö on ollut kasvusuunnassa 1990-luvun alusta lähtien.

Vuonna 2014 uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta Suomessa oli 33%. Pohjois-Savossa vastaava osuus oli lähes 50%. Koko itäisessä Suomessa (Kainuun, Savon ja Karjalan maakunnissa) uusiutuvien polttoaineiden osuus käytetystä energiasta oli 62%. Itä-Suomessa hyödynnetään puuta muuta Suomea enemmän, koska täällä on runsaasti metsäteollisuutta, jonka jäteliemillä ja sivutuotteilla on suuri osuus puun energiakäytössä. Myös koko maan mittakaavassa uusiutuva energia on ennen kaikkea metsäteollisuuden jäteliemiä, puun polttoa ja vesivoimaa muiden uusiutuvien energialähteiden ollessa näihin verrattuna marginaalisia.

Pohjois-Savossa puuenergian käyttö on vuodesta 2008 vuoteen 2014 lisääntynyt kolmanneksella. Samalla ajanjaksolla turpeen käyttö on vähentynyt lähes puoleen. Suurin suhteellinen muutos on tapahtunut lämpöpumppujen tuottaman energian käytössä, joka oli kuudessa vuodessa yli kolminkertaistunut. Lämpöpumppujen osuus Pohjois-Savon uusiutuvan energian kulutuksesta oli vuonna 2014 kuitenkin vielä vähäinen, alle 6%.

Pohjois-Savon primäärienergian kulutus energialähteittäin

Kaaviossa uusiutuva sähkö sisältää oman maakunnan vesivoiman ja uusiutuvan tuontisähkön. Liikenne sisältää myös liikenteen biopolttoaineiden osuuden. Uusiutumaton sähkö tarkoittaa tuontisähkön uusiutumatonta osuutta.

Pohjois-Savon energiaomavaraisuusaste oli 48% vuonna 2014. Koko Itä-Suomessa energiaomavaraisuus oli 60%. Itä-Suomen omavaraisuusaste on koko maan keskiarvoon verrattuna hyvä, sillä Suomessa kulutettavasta energiasta 70% ostetaan ulkomailta (2012).

 

Lähteet:

Tilastokeskus

Itä-Suomen energiatilasto 2014 (Itä-Suomen maakuntien liitot, Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus)

 

 

 

Julkaistu 8.9.2016 klo 14.26, päivitetty 8.9.2016 klo 14.15