Tuulivoiman osuus energiantuotannosta - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Pitkän aikavälin kehitys:
Tuulivoimalla tuotetun sähkön määrä on ollut pitkään melko vähäistä
Lyhyen aikavälin kehitys:
Tuulivoimalla tuotetun sähkön määrä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti
Suhteessa tavoitteisiin:
EU – ja kansallisten velvoitteiden toteutumiseksi sähköä tulisi tuottaa merkittävästi enemmän kuin mitä nykyisellään tuotetaan.

Tuulivoimaa rakennetaan siksi, että se on kustannus-, energia- ja materiaalitehokas tapa vähentää hiilidioksidi- ja muita päästöjä. Tuulivoiman käytön tulisi lisääntyä, jotta sähkön- ja energiantuotannon ympäristökuormitus pienenisi. EU-velvoitteiden vuoksi tulemme tarvitsemaan vielä moninkertaisen määrän tuulivoimaa vuoteen 2020 mennessä. Tuotekehityksen myötä tuulivoiman tehokkuus ja kilpailukyky paranevat ja tässä valossa tuulivoiman osuus sähköntuotannossa tulee todennäköisesti kasvamaan.

Tuulivoiman osuus sähköntuotannosta Etelä-Pohjanmaan,Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa

Tuulivoimatuotanto-EP,P ja KP
 

Lähde: Energiateollisuus.

Julkaistu 24.4.2014 klo 13.41, päivitetty 25.10.2017 klo 13.34