Hyppää sisältöön

Tuulivoima - Pohjois-Pohjanmaa

Pitkän aikavälin kehitys:
Tuulivoima muodostaa merkittävän osan alueella sähköntuotannosta.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Pohjois-Pohjanmaalla on suunnitteilla lukuisia tuulivoimahankkeita.
Suhteessa tavoitteisiin:
Lisää tehoja tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tuulivoiman osuus sähköntuotannosta

Tuulivoiman osuus sähköntuotannosta 2000-2010

Pohjois-Pohjanmaalla on hyvät maankäytölliset, ympäristölliset ja teknistaloudelliset edellytykset toimia tuulivoiman tuottajana. Ympäristöministeriön (2012) laatiman valtakunnallisen selvityksen perusteella maakunnan alueelle sijoittuu yli puolet koko maan potentiaalisista tuulivoima-alueista.

Pohjois-Pohjanmaan ilmastostrategiassa (2011) maakunnalliseksi tavoitteeksi asetettiin vähintään 1 TWh tuulivoimatuotanto vuoteen 2020 ja 3 TWh tuotanto vuoteen 2050 mennessä. Pohjois-Pohjanmaan energiastrategian (2012) yhteydessä laadittiin maakunnan energiatuotannon ja kulutuksen tulevaisuusskenaariot, joiden mukaan Pohjois-Pohjanmaalla voitaisiin tuottaa tuulivoimaa 2-9 TWh vuonna 2050.

Pohjois-Pohjanmaan alueella oli keväällä 2013 vireillä tuulivoimayleiskaavan laadinta noin 40 alueella. Maa-alueelle oli suunnitteilla noin 600 voimalaa ja merelle 400 voimalaa. Hankkeiden kokonaiskapasiteetti oli 2 000 – 4 000 MW, josta puolet merellä. Manneralueella tuulivoimatoimijoiden mielenkiinto on ollut vilkkainta rannikkoseudulla, mutta hankekehitystä on ollut enenevässä määrin myös sisämaassa.

Lähteet:
Yhteenveto maakuntien liittojen tuulivoimaselvityksistä. Ympäristöministeriön raportteja 19/2012.

Julkaistu 6.5.2014 klo 8.52, päivitetty 4.7.2019 klo 9.44