Teollisuuden hiilidioksidipäästöt - Keski-Suomi

Pitkän aikavälin kehitys:
Teollisuuden hiilidioksidipäästökehitys on ollut loivasti laskusuuntainen 1990-luvun lopulta alkaen.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Teollisuuden hiilidioksidipäästöt kasvoivat Keski-Suomessa vuonna 2010 turpeen lisääntyneen polttoainekäytön vuoksi.
Suhteessa tavoitteisiin:
Toteutetaan sekä EU:n että Suomen energia- ja ilmastotavoitteita.

Teollisuuden hiilidioksidipäästöt ilmaan Keski-Suomessa

 Teollisuuden päästöt.jpg

Teollisuuden hiilidioksidipäästöt Keski-Suomessa kääntyivät nousuun vuonna 2010 turpeen lisääntyneen polttoainekäytön vuoksi. (Lähde: Vahti)

Teollisuuden CO2-päästöjä vähennetään puupolttoaineen käyttöä lisäämällä

Turpeen lisääntynyt polttoainekäyttö uuden Keljonlahden voimalaitoksen myötä näkyy Keski-Suomen teollisuuden hiilidioksidipäästöissä kasvuna vuonna 2010. Päästöjen kasvua hillitään jatkossa lisäämällä edelleen puupolttoaineen käyttöä merkittävästi. Uuden polttolaitoksen myötä ekotehokas sähkön ja lämmön yhteistuotanto maksimoituu ja energian erillistuotanto minimoituu Jyväskylän energianhuollossa. Yhteistuotannossa energia pystytään tuottamaan vähäisemmästä määrästä polttoainetta ja sen myötä pienemmillä päästöillä. Erillistuotannon vähentymisen myötä myös öljyn käyttö putoaa minimiin ja korvautuu kotimaisilla polttoaineilla.

Julkaistu 18.7.2014 klo 10.16, päivitetty 18.10.2019 klo 14.23