Teollisuuden hiilidioksidipäästöt -Kaakkois-Suomi

Pitkän aikavälin kehitys:
Teollisuuden ja energiantuotannon hiilidioksidipäästöt vähenemässä mutta tiukennuksia on vielä tulossa
Lyhyen aikavälin kehitys:
Teollisuuden ja energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä talteenottotehokkuus on lisääntynyt
Suhteessa tavoitteisiin:
Kioton pöytäkirjan mukainen tavoite vuosille 2008–2012 saavutettiin. Se ei kuitenkaan riitä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi, uusia tiukempia tavoitteita on tulossa

Teollisuuden CO2-päästöt ilmaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella 2016 asti

Mm. Kaukaan Voima Oy:n uuden biovoimalaitoksen hiilidioksidipäästöihin vaikuttaa vuosittain poltetun turpeen määrä.  Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson hiilidioksidipäästöjen kehitys on ollut vuosina 2010–2016 valtakunnallista päästökehitystä positiivisempaa.

Viimeisen viiden vuoden aikana Kymenlaakson fossiilisen hiilidioksidin päästöt ovat laskeneet voimakkaasti.

Vuonna 2016 Suomen CO2 päästöt kasvoivat 6 prosenttia edellisvuoteen (2015) verrattuna. Vuoden 2016 kokonaispäästöistä 75 prosenttia oli peräisin energiasektorilta (polttoaineiden käyttö ja haihtumapäästöt). Teollisuusprosessit ja tuotteiden käyttö -sektorin sekä maatalouden osuus oli 11 prosenttia ja jätteiden käsittelyn 3 prosenttia. Päästöistä 81 prosenttia oli hiilidioksidia, 8 prosenttia metaania, 8 prosenttia dityppioksidia (ilokaasua) ja 3 prosenttia F-kaasuja.

Kaakkois-Suomen Teollisuuden CO2-päästöt 1995-2016
Teollisuuden CO2-päästöt ilmaan
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella 2016 asti
Julkaistu 24.6.2014 klo 11.21, päivitetty 28.5.2019 klo 17.26