Sähkönkulutus - Pohjois-Savo

Sähkönkulutus oli Pohjois-Savossa vuonna 2014 yli viidenneksen pienempi kuin vuonna 2007. Koko maassa vähenemä oli alle 8 %. Ero selittyi pääosin sillä, että Pohjois-Savossa teollisuuden sähkönkulutus pieneni tällä ajanjaksolla noin 40 % kun valtakunnan tasolla vähenemä oli noin 18 %. Sähkönkulutuksen pieneneminen selittyy osaltaan energiatehokkuuden lisääntymisellä, mutta kehityksessä näkyy myös taloudellinen taantuma ja mm. energiaintensiivisen teollisuuden väheneminen.

 

Sähkön käyttö Pohjois-Savossa

Tiedot koostuvat kotitalouksien, maatalouden, teollisuuden, palveluyritysten sekä julkisen sektorin vuotuisesta sähkönkulutuksesta (Lähde: Energiateollisuus/sähkötilastot)

 

Palvelujen ja rakentamisen sektorilla sähkönkäyttö on seurantajaksolla 2007-2014 lisääntynyt noin 7 % Pohjois-Savossa ja muutos oli samaa luokkaa koko maassakin.

Asumisen ja maatalouden sähkönkulutus on Pohjois-Savossa lievästi vähentynyt, vaikka käyttäjien määrä on seurantajaksolla lisääntynyt lähes 8 %:lla (11000 käyttäjää). Koko maassa asumisen ja maatalouden sähkönkulutus on hyvin lievästi noussut, mutta käyttäjää kohti sähkönkäyttö on laskenut.   Siirtyminen energiansäästölamppuihin on vähentänyt valaistuksen sähkönkulutusta ja kodinkoneiden energiatehokkuus on parantunut. Viime vuosina myös maalämmön ja ilmalämpöpumppujen hyödyntäminen on lisääntynyt. Toisaalta tietotekniikan aiheuttama sähkönkulutus on laitteiden yleistymisen vuoksi kasvanut. Myös yleistynyt koneellinen ilmanvaihto on lisännyt sähkönkulutusta.

Elämäntapamuutosten ja teknisen kehityksen ohella myös sääolosuhteet heijastuvat kotitalouksien sähkönkulutukseen, esimerkiksi vuoden 2010 kylmä talvi lisäsi sitä.

Kuopion ja Siilinjärven osuus Pohjois-Savon sähkönkulutuksesta on puolet. Vuonna 2007 vastaava osuus oli 38 %. Vertailussa on otettu huomioon kuntaliitokset Kuopioon. Sähkön käyttö Kuopion ja Siilinjärven alueella ei ole olennaisesti kasvanut, muutosta on tapahtunut selvästi vain palvelujen ja rakentamisen sektorilla. Sähkönkulutuksen maakunnallisen osuuden kasvu johtuu ennen muuta muualla tapahtuneesta vähenemisestä, joka on tapahtunut erityisesti teollisuudessa. Varkauden teollisuudessa sähkönkulutus väheni 65 %  ja Juankoskella lähes 90%. Teollisuuden sähkönkulutus on kasvanut Kaavilla, Keiteleellä, Suonenjoella ja Vieremällä. Teollisuuden osuus on sähkönkulutuksessa vallitseva Varkaudessa, Siilinjärvellä ja Keiteleellä osuuden ollessa yli 70 %. Myös Kaavilla teollisuuden osuus sähkönkulutuksesta on yli puolet.

 

Sähkön käyttö Pohjois-Savon kunnissa 2014

 

Lähteet:

Tilastolähde: Energiateollisuus/sähkötilastot/

 Motiva, 2013

 

Julkaistu 6.7.2016 klo 14.32, päivitetty 8.9.2016 klo 13.15

Aihealue: