Puupolttoaineiden käyttö energiantuotannossa - Pohjois-Savo

Puupolttoaineet jaetaan energiatilastoissa nestemäisiin, kiinteisiin ja muihin puupolttoaineisiin. Nestemäiset puupolttoaineet ovat pääosin selluteollisuuden jäteliemiä. Kiinteitä puupolttoaineita ovat lämpö- ja voimalaitosten käyttämät puupolttoaineet (hakkeet, puru, kuori, puupelletit, puubriketit ja kierrätyspuu) sekä puun pienpoltto. Lisäksi energiantuotantoon käytetään vähäisiä määriä muita metsäteollisuuden sivu- ja jätetuotteita (mm. mänty- ja koivuöljy, metanoli, bioliete ja paperi).

Puupolttoaineet ovat Pohjois-Savon ja koko Suomen merkittävin uusiutuva energialähde. Puun osuus uusiutuvien energialähteiden kokonaiskulutuksesta Pohjois-Savossa on noin 70% ja energian kokonaiskulutuksesta se vastaa kolmanneksen (Itä-Suomen energiatilasto 2016).

Kiinteiden puupolttoaineiden energiakäyttö oli vuonna 2017 Pohjois-Savossa noin 33% korkeampi kuin vuonna 2010. Valtakunnallisesti muutos oli noin 18%. Edellisen vuosikymmenen muutossuunta on saatavissa vain valtakunnallisella tasolla, nousua oli noin 14%. Näin ollen Pohjois-Savossa kiinteiden puupolttoaineiden käyttö lisääntyi vuosina 2010-2017 suhteellisesti yhtä paljon kuin valtakunnallisella tasolla vuosina 2000-2017.

 

Kiinteiden puupottoaineiden kokonaiskäyttö
Lähde: SVT: Luonnonvarakeskus, Puun energiakäyttö. Vuodelta 2018 ennakkotiedot

 

Pientalojen osuus kiinteiden puupolttoaineiden käytöstä oli sekä Pohjois-Savossa että valtakunnallisesti noin neljänneksen luokkaa vuonna 2017 (SVT, Luonnonvarakeskus). Pohjois-Savossa puupolttoaineiden käyttö pientaloissa on vähentynyt 8% vuosina 2010-2017, mutta lämpö- ja voimalaitoksissa lisääntynyt samana ajanjaksona lähes 60%. 

Julkaistu 8.9.2016 klo 14.27, päivitetty 27.2.2020 klo 14.29