Puupolttoaineiden käyttö energiantuotannossa - Pohjois-Savo

Puupolttoaineet jaetaan energiatilastoissa nestemäisiin, kiinteisiin ja muihin puupolttoaineisiin. Nestemäiset puupolttoaineet ovat pääosin selluteollisuuden jäteliemiä. Kiinteitä puupolttoaineita ovat lämpö- ja voimalaitosten käyttämät puupolttoaineet (hakkeet, puru, kuori, puupelletit, puubriketit ja kierrätyspuu) sekä puun pienpoltto. Lisäksi energiantuotantoon käytetään vähäisiä määriä muita metsäteollisuuden sivu- ja jätetuotteita (mm. mänty- ja koivuöljy, metanoli, bioliete ja paperi).

Puupolttoaineet ovat Pohjois-Savon ja koko Suomen merkittävin uusiutuva energialähde. Puun osuus uusiutuvien energialähteiden kokonaiskulutuksesta Pohjois-Savossa on noin 74 % ja energian kokonaiskulutuksesta yli kolmanneksen (Itä-Suomen energiatilasto 2014).

Kiinteiden puupolttoaineiden energiakäyttö oli vuonna 2015 Pohjois-Savossa noin 45% korkeampi kuin vuonna 2010. Edellisellä vuosikymmenellä muutossuuntaa ei juuri ollut erotettavissa.

 

Kiinteden puupolttoaineidenkäyttö energiantuotannossa

 

Lähde: Luonnonvarakeskus, tilastotietokanta

Julkaistu 8.9.2016 klo 14.27, päivitetty 8.9.2016 klo 14.16