Puupolttoaineiden käyttö energiantuotannossa - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Pitkän aikavälin kehitys:
Puupolttoaineiden käyttö energiantuotannossa on lisääntynyt.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Puupolttoaineiden käytössä kasvusuunta jatkuu vuosittaisista vaihteluista huolimatta.
Suhteessa tavoitteisiin:
Tavoitteena on puupolttoaineen osuuden kasvattaminen energiantuotannossa ja tässä tavoitteessa edetään hyvin.

Puu on uusiutuva energianlähde. Puupolttoaineet jaetaan nestemäisiin, kiinteisiin ja muihin polttoaineisiin. Pääasiallisia puupolttoaineita ovat metsähake, mekaanisen puunjalostuksen sivutuotteet kuten puru, kuori ja sahahake sekä puupelletti. Puupolttoaineiden käyttö energiantuotannossa on ensin pääsääntöisesti lisääntynyt seurantajakson aikana Metsäkeskuksen Rannikon (Pohjanmaa) alueyksikön alueella. Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueyksikön alueella puupolttoaineiden käyttö on pysynyt melko vakaana, lievää kasvua seurantajakson loppupäässä on kuitenkin havaittavissa.

Puupolttoaineiden käyttö energiantuotannossa Suomen Metsäkeskuksen Etelä-Pohjanmaan ja Rannikon alueyksiköiden alueilla

Puupolttoaineiden käyttö energiantuotannossa Suomen Metsäkeskuksen Etelä-Pohjanmaan ja Rannikon alueyksiköiden alueilla
 

 

Lähde: Metla.

Puupolttoaineen käytössä on havaittavissa selvää kasvusuuntausta.  Kuvassa esitettäviin tietoihin kuuluvat seuraavat jakeet: metsähake, teollisuuden puutähdehake, sahanpurut ja muut purut, kuori, kierrätyspuu sekä pelletit ja briketit. Puuperäisten polttoaineiden käyttöä on mahdollista kasvattaa lähinnä lisäämällä metsähakkeen käyttöä, joka koostuu harvennus ja päätehakkuiden yhteydessä syntyvistä hakkuutähteistä, rangoista ja kannoista.

 

Julkaistu 24.4.2014 klo 11.18, päivitetty 25.10.2017 klo 13.16