Puupolttoaineiden käyttö - Kaakkois-Suomi

Pitkän aikavälin kehitys:
Puupolttoaineen käyttö on ollut kasvussa koko Kaakkois-Suomessa.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Metsähakkeen käyttöön kunnallisissa kaukolämpöjärjestelmissä on investoitu viime vuosina varsinkin pienemmissä taajamissa. Niinpä puupolttoaineen käyttö on lisääntynyt alueella.
Suhteessa tavoitteisiin:
Vuoden 2020 tavoite, jossa uusiutuvien osuus on 38 prosenttia energian loppukäytöstä on jo saavutettu Kaakkois-Suomessa.

Puupolttoaineen käyttö energiantuotannossa - Kaakkois-Suomi

Pääasiallisia puupolttoaineita ovat metsähake, mekaanisen puunjalostuksen sivutuotteet kuten puru, kuori ja sahahake sekä puupelletti. Puupolttoaineiden käyttö energiantuotannossa on lisääntynyt vuoteen 2016 mennessä.

Puupolttoaineen käyttö on eri vuosina heilahdellut 3000–2500 tuhannen kuution välillä. Vuonna 2016 puupolttoaineen käyttö on ollut noin 3000 tuhatta kuutiota. Siitä suurin osa on teollisuuden puupolttoainetta, mukaan laskettuna myös kuorihake. Lähes kaikkien kiinteiden puupolttoaineiden käyttö kasvoi edellisvuosista. Suhteellisesti eniten lisääntyivät puupellettien ja -brikettien (+41 %) ja kierrätyspuun käyttö (+29 %). Metsäteollisuuden sivutuotepuuta paloi eniten Etelä-Karjalassa.

Kaikkiaan koko maassa energiaa kulutettiin 370,9 terawattituntia vuonna 2016.  Puupolttoaineiden osuus energian kokonaiskulutuksesta oli 26 prosenttia. Uusiutuvaa energiaa kulutettiin 127 TWh, josta puupolttoaineiden osuus oli 76 prosenttia. Koko Suomessa lämpö- ja voimalaitoksissa käytettiin kiinteitä puupolttoaineita vuonna 2016 kaikkiaan 19,5 miljoonaa kiintokuutiometriä (37,4 terawattituntia). Käyttö kasvoi edellisvuodesta 1,1 miljoonaa kuutiometriä (6 %) ja oli suurin tähän mennessä tilastoitu.

Metsäteollisuuden sivutuotepuuta laitoksissa kului 8 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna, yhteensä 11,0 miljoonaa kuutiometriä. Eniten poltettiin kuorta, joka kattoi sivutuotepuusta lähes 70 prosenttia eli 7,4 miljoonaa kuutiometriä.Puupolttoaineiden käyttö energiantuotannossa metsäkeskuksittain vuoteen 2016

 
 
 
 
 

Puupolttoaineiden käyttö energiantuotannossa metsäkeskuksittain vuoteen 2016

Julkaistu 24.6.2014 klo 11.02, päivitetty 28.5.2019 klo 17.25