Puupolttoaineen käyttö tasaantunut - Etelä-Savo

Puupolttoaineet jaetaan energiatilastoissa nestemäisiin, kiinteisiin ja muihin puupolttoaineisiin. Nestemäiset puupolttoaineet ovat pääosin selluteollisuuden tuottamaa mustalipeää. Kiinteitä puupolttoaineita ovat lämpö- ja voimalaitosten (teollisuus ja energiantuotanto) käyttämät puupolttoaineet sekä puun pienpoltto. Puun pienpoltto kattaa asuin-, teollisuus-, maatalous- ja palvelurakennuksissa poltetun puun. Lisäksi energiantuotantoon käytetään vähäisiä määriä muita metsäteollisuuden sivu- ja jätetuotteita, jotka voivat olla joko nestemäisiä tai kiinteitä (mm. mänty- ja koivuöljy, metanoli, bioliete ja paperi). Puupolttoaineet ovat Suomen merkittävin uusiutuva energialähde.

Puupolttoaineen käytön lisääminen Etelä-Savossa on ekotehokkuutta, sillä hakkuiden jälkeen kuiva metsätähde haketetaan ja alueella toimivien useiden sahojen puru toimitetaan energiantuotannon käyttöön. Omaa tuulivoimantuotantoa ei Etelä-Savon alueella ollut vuonna 2016, mutta vireillä on useita hankkeita.

Tänä päivänä puupolttoaine näyttelee Etelä-Savon energiantuotannossa merkittävää roolia, sillä alueen suurin mikkeliläinen Etelä-Savon Energia tuottaa suurimman osan sähköstään Pursialan voimalaitoksessa, jossa pääasiallinen raaka-aine on puuhake.

Puupolttoaineen käyttö - Etelä-Savo
Puupolttoaineen käyttö Etelä-Savon metsäkeskuksen alueella 2000-2016, 1000 m3.  Metla / Metlainfo / Tilastopalvelu /  Luonnonvarakeskus 1.3.2017

Julkaistu 22.5.2014 klo 13.32, päivitetty 6.9.2017 klo 9.59