Polttoaineen käyttö - Pohjois-Karjala

Puupolttoaineen käyttö energiantuotannossa

Puupoltoaineenkäyttö.jpg

Puupolttoaineiden käyttö energiantuotannossa Pohjois-Karjalassa. Lähde: Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Alueellista bioenergiaohjelmaa toteutetaan

Energian tuotanto ja käyttö tuottaa merkittävän osan kasvihuonekaasupäästöistä, erityisesti hiilidioksidista. Ilmastonmuutoksen hillinnässä niihin on pakko kiinnittää vakavaa huomiota.  Pohjois-Karjalassa on vannottu sekä energiantuotannossa että liikenteessä bioenergian nimiin.  Alueellinen bioenergiaohjelma on edistänyt puuenergian käyttöä ja Ilmasto ja energiaohjelman tavoite ”öljyvapaasta Pohjois-Karjalasta” on edellä aikatauluaan. 

Pohjois-Karjalan ympäristölupavelvollisen teollisuuden ja energiatuotannon ei-fossiilisten nestemäisten polttoaineiden, lähinnä selluteollisuuden jäteliemen sekä kiinteiden polttoaineiden (pääasiassa puuperäiset polttoaineet) kehityksessä ei ole nähtävissä oleellisia muutoksia viime vuosien aikana. Aivan viime vuosina puuperäisten polttoaineiden käytössä on kuitenkin nähtävissä pientä hiipumista, mikä saattaa olla seurausta mm. alhaisemmasta teollisuustuotannosta. Fossiilisista polttoaineista nestemäisten polttoaineiden eli polttoöljyn käyttö on ollut laskussa. Kiinteiden fossiilisten polttoaineiden, jotka ovat käytännössä turvetta, energiakäytössä ei ole toistaiseksi nähtävissä oleellista muutosta.

Julkaistu 6.5.2014 klo 14.35, päivitetty 10.4.2019 klo 9.59