Pirkanmaan energiantuotanto murroksessa - Pirkanmaa

Pitkän aikavälin kehitys:
Lyhyen aikavälin kehitys:
Suhteessa tavoitteisiin:

Pirkanmaalle on suunnitteilla uusia metsähaketta polttoaineenaan käyttäviä lämpö- ja voimalaitoshankkeita useiden satojen megawattien tehon edestä.

Maakaasulle asetetut veronkorotukset ovat heikentäneet sen kilpailukykyä merkittävästi. Tällä hetkellä vero on 5,5 € / MWh ja vuonna 2015 7,7 € / MWh. Ei siis ihme, että vaihtoehtoisia polttoaineita pohtivat kaukolämpöyhtiöt laskevat paljon puuenergian varaan. Uusia metsähaketta polttoaineenaan käyttäviä lämpö- ja voimalaitoshankkeita onkin vireillä eri puolilla maakuntaa.

Puupolttoaineiden käyttö energiantuotannossa lämpö- ja voimalaitoksissa Pirkanmaalla

Puupolttoaineen käyttö Pirkanmaalla

Maakaasumaakunta

Pirkanmaan puuenergia selvityksen 2011 mukaan Pirkanmaan merkittävin energianlähde on maakaasu ja sen osuus kokonaisenergiankäytöstä on reilu kolmannes. Pirkanmaalla käytetäänkin 15 % Suomeen tuotavasta maakaasusta. Maakaasuputken toinen pää on Ikaalisissa ja toinen pää Siperiassa. Maakaasu luokitellaan fossiiliseksi polttoaineeksi ja sen käytön vähentäminen on myös ilmastoteko.

Metsähakkeen lämpö- ja voimalaitoskäyttö

metsähake_pirkanmaa.jpg

Puuenergia kasvussa

Puuenergian kokonaiskäyttö vuonna 2012 oli Pirkanmaalla yhteensä 3,3 TWh. Laskennassa on otettu huomioon metsähakkeen-, metsäteollisuuden sivutuotteiden- ja pienpuun käyttö. Suurin kasvu on ollut kiinteiden puupolttoaineiden lämpö- ja voimalaitoskäytössä, joka kasvoi Metsäntutkimuslaitoksen puun energiakäyttötilaston mukaan 30 % vuoteen 2011 verrattuna. Tämän selittää pääosin metsähakkeen käytön kasvun peräti 179 000 kiintokuutiometrillä.

Lisäämällä puuenergian käyttöä parannetaan Suomen vaihtotasetta, luodaan positiivisia vaikutuksia aluetalouteen ja edistetään paikallista yrittäjyyttä.

Puun energiankäytön jakautuminen Pirkanmalla

Puun energiakäyttö Pirkanmaa

Lähteet:

  • Suomen metsäkeskus, Julkiset Palvelut
  • METLA / Metinfo / Tilastopalvelut

Julkaistu 27.6.2014 klo 8.46, päivitetty 27.6.2014 klo 13.26

Julkaisija: