Lämpöpumppujen energiantuotanto kasvaa nopeasti

Pitkän aikavälin kehitys:
Uusien energianlähteiden, kuten aurinko- ja tuulivoiman, osuus Suomen energiankulutuksesta oli alle 3 prosenttia vuonna 2012.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Varsinkin lämpöpumppujen energiantuotanto on kasvanut voimakkaasti viime vuosina.
Suhteessa tavoitteisiin:
Lämpöpumpuilla tuotetulle energialle asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa, mutta tuulivoiman osalta tilanne näyttää vaikealta.

Tuulivoimalla ja lämpöpumpuilla tuotettu energia Suomessa 1995–2012

s33_Tuulivoimallajalampopumpuillatuotettuenergia_556px.jpg

Vuonna 2012 Suomessa tuotettiin tuulivoimalla noin puoli terawattituntia ja lämpöpumpuilla reilut neljä terawattituntia hyötyenergiaa. Hyötyenergiassa pumppujen lämmöntuotannosta on vähennetty niiden kuluttama sähkö. Lämpöpumppuihin on laskettu mukaan maa-, ilma-, ilmavesi- ja poistoilmalämpöpumput. Vuonna 2012 ilmalämpöpumppujen osuus tuotetusta hyötyenergiasta oli 56 prosenttia ja maalämpöpumppujen 39 prosenttia. Mukana ei ole isoja, yli 26 kilowatin teollisuuslämpöpumppuja. Lähteet: VTT ja Suomen lämpöpumppuyhdistys SULPU ry. 2013.

Lämpöpumpuilla tuotetun energian määrä on kymmenessä vuodessa yli kymmenkertaistunut. Suurin osa kasvusta on seurausta ilmalämpöpumppujen nopeasta yleistymisestä.

Lämpöpumppuyhdistyksen tilastojen mukaan Suomessa oli vuonna 2012 asennettuna noin 540 000 lämpöpumppua, joista yli 400 000 oli ilmalämpöpumppuja. Kaikkien lämpöpumppujen yhteenlaskettu hyötyenergian tuotanto oli noin 4,2 terawattituntia. Laskelmassa pumppujen lämmöntuotannosta on vähennetty niiden kuluttama sähkö.

Vuoden 2008 ilmasto- ja energiastrategiassa asetettiin tavoitteeksi, että lämpöpumpuilla tuotettaisiin 5 terawattituntia energiaa vuonna 2020. Tavoitetta korotettiin 8 terawattituntiin jo vuonna 2010 laaditussa uusiutuvien energialähteiden edistämisen toimintaohjelmassa. Nykyisellä kasvuvauhdilla myös korkeampi tavoite näyttää mahdolliselta saavuttaa.

Sen sijaan tuulivoiman kasvu on ollut odotuksia hitaampaa. Tuulivoiman tuotantotavoite vuodelle 2020 on 6 terawattituntia ja vuodelle 2025 9 terawattituntia. Molemmat tavoitteet vaikuttavat hyvin kaukaisilta, kun niitä vertaa vuoden 2012 noin 0,5 terawattitunnin tuotantoon.

Suomen vuoden 2013 kansallisessa ilmasto- ja energiastrategiassa arvioidaan, että tavoitteiden saavuttaminen vaatii ennen kaikkea tuulivoimaan liittyvien maankäytön ja kaavoituksen – ei niinkään taloudellisten – esteiden ratkaisemista.
 

Lähteet:

  • VTT. 2013.
  • Suomen lämpöpumppuyhdistys SULPU ry. 2013.

 

Julkaistu 21.3.2014 klo 12.33, päivitetty 31.8.2016 klo 7.46

Aihealue: