Hyppää sisältöön

Keskilämpötilan nousu lyhentää talvikautta, mutta pidentää pimeää lumetonta syksyä - Pohjois-Pohjanmaa

Pitkän aikavälin kehitys:
Maailmanlaajuisten kasvihuonekaasupäästöjen seurauksena ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on noussut yli 400 ppm:n. Ilmakehässä oli hiilidioksidia ennen teollistumista vain 280 ppm.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Päästöjen kasvu näyttää Pohjois-Pohjanmaalla taittuneen.
Suhteessa tavoitteisiin:
Päästövähennys ei riitä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo alueella talven lyhentymisenä, lumipeitepäivien vähentymisenä sekä keväisten ja syksyisten hellepäivien lisääntymisenä. Lämpösumman osalta olosuhteet alueella voivat vuosisadan lopussa vastata Tanskan nykyisiä elinoloja. Muutoksilla on vaikutuksia luontoon ja myös ihmisten elinoloihin ja elinkeinoihin. Eteläiset lajit levittäytyvät kohti pohjoista.

Vesiluonnossa tapahtuu tulvakäyttäytymisen muutoksia, lämpötila- ja mahdollisesti myös ravinteisuusmuutoksia. Sateisuuden ja vuotuisen valunnan voimistuessa vesistöihin kohdistuva huuhtoutumisen ja hajakuormituksen määrä sekä pohjaveden laadun heikentymisen riski kasvavat. Sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen on ilmeinen uhka myös sähkönjakelujärjestelmän toimivuudelle.

Keskilämpötilan nousun myötä kiinteistöjen lämmitystarve vähenee, mutta toisaalta kesäisin tarvittava viilennys lisää energiankulutusta.

Julkaistu 5.5.2014 klo 15.08, päivitetty 2.7.2019 klo 11.02