Kasvihuonekaasupäästöt - Pohjois-Savo

Pohjois-Savossa kasvihuonekaasupäästöt ovat tällä vuosikymmenellä edelleen pienentyneet, vähenemä vuodesta 2010-2013 oli noin 13%. Valtakunnallisella tasolla vähenemä oli merkittävämpi, lähes 17%.

 

Kasvihuonekaasupäästöt Pohjois-Savossa
 

Kasvihuonekaasupäästöjen positiivisesta kehityksestä suurin osa oli toteutunut energia- ja teollisuussektorilla, jossa vähenemä oli neljänneksen luokkaa. Jätteiden käsittelyssä vähenemä oli suhteellisesti lähes samaa tasoa, mutta määrällisesti selvästi pienempi.

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt olivat lisääntyneet noin viidenneksellä, mikä on huomionarvoista, sillä valtakunnallisella tasolla liikennepäästöt ovat vähentyneet. Nousu näkyi vuoden 2011 päästöarvoissa, sen jälkeen heikkenevää kehitystä ei ole todettu.

Maataloudessa paranevaa suuntausta on juuri ja juuri havaittavissa. Pohjois-Savossa maatalous on selvästi merkittävämpi kasvihuonekaasupäästöjen lähde kuin valtakunnallisesti. Vuonna 2013 maatalouden osuus kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärästä oli Pohjois-Savossa noin 22% ja koko maassa noin 10%. Pohjois-Savossa yli puolet maatalouden kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu kotieläinten ruoansulatuksesta ja lannankäsittelystä.

 

Lähde: Tilastokeskus, Kasvihuonekaasujen inventaario

Julkaistu 8.9.2016 klo 14.25, päivitetty 8.9.2016 klo 14.24