Ilmastonmuutos ja energia - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Lounais-Suomen alueellinen indikaattori:

Tuulovoimahankkeita paljon meneillään

tuulimylly_Rodeo_220px.jpg
Kuva: Rodeo

Lounais-Suomessa ollaan perinteisen uusiutuvan energian, kuten puuhakkeen käytössä koko maan tasolla. Kiinnostus tuulivoima-alan kehittämiseen ja kasvattamiseen on nousussa. Maakunnallisten ilmasto- ja energiastrategioiden tavoitteena on moninkertaistaa tuulivoiman tuotanto. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti maakuntiin on tekeillä tuulivoiman vaihemaakuntakaavat, joissa osoitetaan tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet. Arvokkaiden kulttuurimaisemien ja virkistyskäyttöarvojen huomioon ottaminen on haasteellista. Erityishuomio on lintujen päämuuttoreiteissä ja kerääntymisalueissa.

Varsinais-Suomeen on osoitettu 20 sellaista mahdollista tuulivoima-aluetta, jotka soveltuvat yli kymmenen tuulimyllyn puistoksi sekä 13 pienemmän puiston aluetta. Nämä mahdollistavat lähes 400 tuulivoimalan rakentamisen. Satakuntaan ollaan osoittamassa 17 maakunnallisesti merkittävää, 8-10 tuulivoimalan tuotantoaluetta. Suunniteltujen voimaloiden laskennallinen sähköntuotto Lounais-Suomessa on yli kuusi terawattituntia (TWh) vuodessa.

Haastamme kulkemaan viittä kestävän kehityksen polkua

Lounais-Suomen uuden ympäristöohjelman luonnoksessa on viisi kehityspolkua vuoteen 2030 ja konkreettiset painopisteet vuosille 2014 - 2020. Laajassa alueellisessa yhteistyössä määritellyt kehityspolut ovat:

  • Kestävät valinnat käyttöön
  • Luonto ja kulttuuriympäristö hyvinvointia parantamaan 
  • Lähivedet hyvään kuntoon
  • Ruokalautanen ympäristövaikuttajana
  • Ekotehokas energia alueen vahvuudeksi

Lounais-Suomessa toimii aktiivisesti ympäristökasvatuksen sateenvarjoryhmä, joka edistää ympäristökasvatusta alueella.

Tietoa ympäristön tilasta ja sitä koskevista tavoitteista

Lounais-Suomen ympäristön tila ja seuranta -palvelu Ympäristö Nyt on syntynyt ympäristöohjelman tavoitteiden ympärille. Palvelussa seurataan 30 indikaattorin avulla ympäristön tilan kehitystä. Palvelussa on jatkuva ajankohtaisseuranta alueemme ympäristöuutisoinnista ja tapahtumista.

Julkaistu 18.8.2014 klo 14.13, päivitetty 18.8.2014 klo 16.39