Hiilidioksidipäästöt - Pohjois-Savo

Hiilidioksidi on kasvihuonekaasu, jonka pitoisuuden nousu edistää ilmastonmuutosta. Suomi on yhdessä EU-maiden kanssa ottanut tavoitteekseen vähentää fossiilisista polttoaineista (öljy, maakaasu, turve, kivihiili) aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä 20 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä.

Kattavaa tietoa hiilidioksidipäästöistä ilmaan ei Pohjois-Savon alueelta ole ennen vuotta 1995. Tämän jälkeen kehityssuunta on ollut hyvä. Fossiilisista polttoaineista  lähtöisin olevat hiilidioksidipäästöt ovat lähes puolittuneet vuoden 1995 tasosta. Pohjois-Savon kuormitusosuus vuosina 2010-2014 oli 2,6 % koko maan fossiilisista hiilidioksidipäästöistä. Seurannan alussa vuosina 1995-1999 Pohjois-Savon kuormitusosuus oli suurempi, 4 %.

 

Korjattu Korjattu_teollisuuden_ja_energiantuotannon_paastot_ilmaan_hiilidioksidi
 

Indikaattori kuvaa ELY-keskuksen valvomien teollisuus- ja energiatuotantolaitosten hiilidioksidipäästöjä. Indikaattorissa ei ole mukana kuntien valvomien laitosten päästömääriä.

Kuopion Energian Haapaniemen voimalaitos on ollut maakunnan suurin hiilidioksidikuormittaja koko seurannan aikana. Sen hiilidioksidikuormitus on tällä vuosikymmenellä puolittunut. Myös monilla pienemmillä lämpövoimalaitoksilla fossiilinen hiilidioksidikuormitus on merkittävästi pienentynyt tai jopa loppunut kokonaan kun fossiilisia polttoaineita on korvattu biopolttoaineilla.

 

Esimerkkejä lämpövoimalaitosten fossilisten hiilidioksidipäästöjen pienenemisestä

 

Teollisuuslaitosten fossiiliset hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet erityisesti Varkauden Stora Ensolla. Premium Boardin toiminnan loppuminen vähensi Pohjois-Savon hiilidioksidipäästöjä reilut 2 %, mutta toisaalta Riikinnevan jätelaitoksen käynnistäminen osaksi palautti tätä kuormitusta.

 

Teollisuuden fossiilisten hiilidioksidipäästöjen kehitys

Lähde: Ympäristönsuojelun Vahti-valvontatietojärjestelmä

Julkaistu 6.7.2016 klo 14.32, päivitetty 28.11.2016 klo 11.58

Aihealue: