Hiilidioksidipäästöt - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Pitkän aikavälin kehitys:
Hiilidioksidipäästöt ovat pysyneet kautta tarkastelujakson samalla tasolla, joskin vuosittaista vaihtelua ilmenee. Päästöt heijastelevat paljolti energiaintensiivisten laitosten toiminnan tasoa eli käyttöastetta. Sen ollessa alhainen ovat myös päästöt alemmalla tasolla.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Jonkin verran laskusuuntausta on päästöjen määrissä havaittavissa.
Suhteessa tavoitteisiin:
Hiilidioksidipäästöt tulisi saada selvästi laskemaan esimerkiksi lisäämällä entisestään uusiutuvan energian käyttöä energiantuotannossa. Hiilidioksidi on eräs merkittävimmistä kasvihuonekaasuista, joten ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta sen päästöt tulisi pikaisesti saada mahdollisimman alhaiselle tasolle.

Teollisuuden CO2-päästöt 1995-2015

Teollisuuden CO2-päästöt-Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
 

Teollisuuden CO2-päästöt 1995-2015 - Etelä-Pohjanmaa

Teollisuuden CO2-päästöt-Etelä-Pohjanmaa
 

Lähde: Ympäristönsuojelun Vahti-valvontatietojärjestelmä.

Indikaattori kuvaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen valvomien teollisuus- ja energiatuotantolaitosten aiheuttamaa hiilidioksidikuormitusta ilmaan. Indikaattorissa ei ole mukana kuntien valvomien laitosten päästömääriä eikä uusiutuvien polttoaineiden päästöjä. Hiilidioksidipäästöt ovat pysyneet melko vakioina koko tarkastelujakson aikana Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnassa. Vähäistä laskusuuntausta on havaittavissa Etelä-Pohjanmaalla. Pohjanmaalle on keskittynyt metsäteollisuutta ja suuria voimalaitoksia, jolla selittyy hiilidioksidipäästöjen suurempi määrä muihin maakuntiin verrattuna. Hiilidioksidipäästöt heijastavat paljolti myös energiaintensiivisten laitosten toiminnan tasoa ja tässä tapahtuneita muutoksia. Esimerkiksi vuosina 2000-2003 Pohjanmaan maakunnan voimalaitosten käyttöaste oli korkea. Hiilidioksidipäästöjen määrä riippuu paljon myös siitä kuinka paljon käytetään lauhdehiiilivoimalaitoksia. Vuosina 2005 ja 2009 niitä käytettiin todella vähän, joka selvästi huomataan kuvasta etenkin Pohjanmaan suhteen.

Julkaistu 24.4.2014 klo 10.22, päivitetty 25.10.2017 klo 12.36