Fossiilisten polttoaineiden käyttö jatkuu, mutta on vähentynyt - Uusimaa

Pitkän aikavälin kehitys:
Maailmanlaajuisten kasvihuonekaasupäästöjen seurauksena ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on noussut yli 400 ppm:n. Ilmakehässä oli hiilidioksidia ennen teollistumista vain 280 ppm.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Uudellamaalla energian tuotannon ja teollisuuden fossiilisten polttoaineiden käytöstä vapautuneet hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet 2010-luvulla.
Suhteessa tavoitteisiin:
Uudenmaan tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Tämä vaatii muun muassa energian säästöä, luopumista fossiilisista polttoaineista ja siirtymistä uusiutuviin energiamuotoihin.

ELY-keskuksen valvomien energiantuotanto- ja teollisuuslaitosten fossiilisten polttoaineiden poltosta vapautuneet hiilidioksidipäästöt Uudellamaalla vuosina 1995-2015

Teollisuuden hiilidioksidipäästöt Uudellamaalla

Lähde: Vahti-valvontatietojärjestelmä

Energiantuotannon ja teollisuuden hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet 2010-luvulla

Fossiilisten polttoaineiden, eli öljyn, maakaasun, turpeen ja kivihiilen, käyttö on hiilidioksidipäästöjen merkittävin lähde. Fossiiliset polttoaineet ovat edelleen Uudenmaan energiantuotanto- ja teollisuuslaitosten tärkein energianlähde. Suurin osa fossiilisista polttoaineista käytetään kuitenkin energiatehokkaissa ja korkean hyötysuhteen sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa. Lämpöä tuotetaan lisäksi erillistuotantona kaukolämpökeskuksissa ja teollisuutta palvelevissa lämpökeskuksissa. Laitoksissa käytettyjen fossiilisten polttoaineiden aiheuttamissa hiilidioksidipäästöissä on tyypillisesti vuosittaista, mm. energiamarkkinoiden muutoksista ja tuotantotarpeesta johtuvaa, vaihtelua. 

Kahden suuren pistekuormittajan toiminnan loppuminen 2010-luvulla (Koverharin terästehdas vuonna 2012 ja Inkoon voimalaitos vuonna 2014) on pienentänyt selvästi Uudenmaan energiantuotanto- ja teollisuuslaitosten fossiilisia hiilidioksidipäästöjä 2010-luvulla. Uudenmaan energiantuotannossa on toteutettu lisäksi 2010-luvulla useita hankkeita, jotka ovat vähentäneet fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Vuonna 2014 tuotannon aloittaneella Vantaan jätevoimalalla korvataan Martinlaakson voimalaitoksen fossiilista energiantuotantoa. Suomenojan voimalaitoksella aloitti tuotannon vuonna 2015 lämpöpumppulaitos, jolla korvataan fossiilista kaukolämmöntuotantoa. Salmisaaren ja Hanasaaren voimalaitoksilla poltetaan hiilen seassa seospolttona puupellettiä, jolla voidaan korvata hiilen käyttöä. 

Tällä hetkellä toteutuksessa ja suunnitteilla on useita hankkeita, kuten puupolttoaineita käyttäviä biolämpökeskuksia, jotka tulevat toteutuessaan vähentämään edelleen fossiilisten polttoaineiden käyttöä Uudellamaalla. 

 

Julkaistu 16.10.2014 klo 8.59, päivitetty 19.10.2017 klo 8.05

Julkaisija: