Energiatuotannon ja teollisuuden fossiiliset CO2-päästöt - Etelä-Savo

Etelä-Savon teollisuuden ja energiantuotannon fossiilisista polttoaineista lähtöisin olevat CO2-päästöt ovat olleet laskusuuntaiset. Tämä johtuu tehdyistä polttoainevalinnoista, teknologian kehittymisestä ja investoinneista puupolttoaineen käytön lisäämiseksi. Vuoden 2016 aikana päästöjen kasvu johtui fossiilista polttoainetta käyttävän teollisen tuotannon uudelleen käynnistämisestä.

Etelä-Savon ELY-keskuksen valvomien ympäristöluvanvaraisten energia- ja teollisuuslaitosten CO2 -päästöistä vuonna 2016  65 % koostui energian tuotannosta ja 35 % teollisuuden päästöistä.  Lisäksi päästöjä syntyy myös kuntien luvittamassa ja valvomassa energiantuotannossa (alle 50 MW energialaitokset) sekä teollisuudessa; näiden päästöt eivät ole mukana kuvaajassa.

CO2 päästöt ilmaan - Etelä-Savo

Etelä-Savon ELY-keskuksen valvoman ympäristölupavelvollisen energiatuotannon ja teollisuuden fossiiliset hiilidioksidipäästöt. Lähde: Vahti-rekisteri

 

Julkaistu 23.5.2014 klo 10.41, päivitetty 5.9.2017 klo 8.29