Rekisterissä olevat autot - Kaakkois-Suomi

Pitkän aikavälin kehitys:
Käytössä olevien autojen määrä on lisääntynyt, mutta parantunut autokanta ja parantuneet tiet ovat laskeneet ilmaan tulevia päästöjä.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Idästä tulevan kauttakulkuliikenteen määrä on vähentynyt.
Suhteessa tavoitteisiin:

Liikenteen osuus päästöistä on merkittävä etenkin taajamissa, joissa niiden haitallisuutta lisää päästöjen syntyminen lähellä hengityskorkeutta ja päästöjen hitaampi laimeneminen rakennetussa ympäristössä. Haitat ovat pahimpia talvella. Merkittävimpiä epäpuhtauksia ovat typen oksidit, hiilimonoksidi (häkä), polyaromaattiset hiilivedyt (PAH) ja hiukkaset. Päästöjen määrään vaikuttavat ajoneuvojen lukumäärän lisäksi niiden ikä ja kunto, käytetyn polttoaineen laatu sekä liikenteen määrä ja yleinen sujuvuus. 

Viimeisen 20 vuoden aikana liikenteen päästöt ovat pudonneet lähinnä ajoneuvojen tiukentuneiden pakokaasupäästömääräysten ja entistä puhtaampien polttoaineiden ansiosta. Eräiden yhdisteiden, kuten lyijyn kohdalla, päästöt on saatu kokonaan loppumaan. Pakokaasujen hiukkaspäästöjä on vähennetty parantamalla polttoaineiden laatua (muun muassa vähärikkinen diesel) ja kehittämällä dieselautojen hiukkaspuhdistimia. Autokannan uusiutumisen hitauden vuoksi päästöt eivät ole vähentyneet niin nopeasti kuin on toivottu. Ilmanlaatuun voidaan vaikuttaa uusia ajoneuvoja koskevilla pakokaasumääräyksillä ja laivojen rikkipäästöjä voidaan alentaa siirtymällä käyttämään vähärikkisempiä polttoaineita tai erityisiä rikkipesureita.Kaikki rekisterissä olevat henkilöautot haltijan kotimaakunnan mukaan

 
Kaikki rekisterissä olevat henkilöautot haltijan kotimaakunnan mukaan
 
Julkaistu 25.6.2014 klo 11.28, päivitetty 28.5.2019 klo 17.30