Päästöt ilmaan vähentyneet - Pohjois-Karjala

Ympäristölupavelvollisten laitosten päästöt ilmaan

Typpi ja hiilidioksidi 2017
Typen (N) ja rikin (S) oksidit.

 

 

 

 

Hiukkaset 2017
Hiukkaspäästöt (hengitettävät hiukkaset/10 mikrog ja pienhiukkaset/2,5 mikrog).

 

 

 

Hiilidioksidi 2017
Hiilidioksidipäästöt.

Typpi edelleen ongelma

 

Ympäristölupavelvollisten laitosten ilmaan johdettavat päästöt ovat vajaan kahdenkymmenen vuoden ajan olleet laskussa, kuten kuva osoittaa. Fossiiliset hiilidioksidipäästöt, rikkidioksidipäästöt ja hiukkaspäästöt ovat ko. aikana pudonneet alle puoleen 90-luvun puolivälin tilanteeseen verrattuna.

Typen oksidipäästöjen muutos on sen sijaan oleellisesti pienempi johtuen mm. teknisten vaihtoehtojen puutteesta. Näistä päästöistä rikki- ja typpipäästöt edustavat ympäristöä happamoittavia päästöjä ja fossiiliset hiilidioksidipäästöt kasvihuonekaasupäästöjä. Hiukkaspäästöt ovat tyypillisesti ympäristön viihtyisyyshaittaan vaikuttavia päästöjä, mutta varsinkin niiden sisältämiin pienhiukkasiin liittyy myös terveysriski. Luvuissa ei ole mukana pienten päästölähteiden, kuten omakotiasutuksen pienpuun polton päästöt, jotka ovat viime aikoina olleet entistä enemmän esillä varsinkin pienhiukkasiin ja nokihaittoihin liittyen.

Julkaistu 6.5.2014 klo 11.47, päivitetty 8.8.2017 klo 10.05