Hyppää sisältöön

Ilmanlaatua seurataan - Pohjois-Pohjanmaa

Pitkän aikavälin kehitys:
Kaikkein eniten ovat vähentyneet rikin oksidien päästöt pitkällä aikavälillä. Vähentyneet päästöt ovat seurausta vähärikkisiin polttoaineisiin siirtymisestä energiantuotannossa. Myös teollisuuden käyttämien prosessien ja rikinpoiston tehokkuudella sekä liikenteen päästöjen vähenemisellä on ollut merkitystä.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Hiekoitussoran laatuun sekä sen poistamiseen keväällä on satsattu. Erilaisia hiekoitukseen käytettäviä materiaaleja testataan Oulussa ilman pölymäärän vähentämiseksi.
Suhteessa tavoitteisiin:
Teollisuus on satsannut vähäpäästöisyyteen.

Ympäristönsuojelulain mukaisesti kunnat sekä teollisuus- ja energialaitokset huolehtivat ilmanlaadun seurannasta ja tiedotuksesta.

Oulussa ja Raahessa seurataan ilmanlaatua jatkuvatoimisilla mittareilla ja tuloksista tiedotetaan kaupunkien verkkosivuilla.  Ilmatieteenlaitoksen ylläpitämästä ilmanlaatuportaalista voi seurata ilmanlaadun tilannetta koko Suomessa sekä  Kuusamon Oulangan tausta-aseman pitoisuuksia.

Mittausten perusteella Oulussa ja Raahessa ei ylitetty ilmanlaadun ohjearvoja hengitettävien hiukkasten, rikkidioksidin eikä typenoksidien osalta. Ohjearvoilla ilmaistaan ilmansuojelutyön päämääriä ja ilmanlaadun tavoitteita.

Lähde:
Vahti-valvontatietojärjestelmä

Hiukkaset

Hiukkaset 2000-2014
 
 
 

Happamoittavat yhdisteet

Happamoittavat yhdisteet 2000-2014
 
 
 
Julkaistu 24.4.2014 klo 13.14, päivitetty 2.7.2019 klo 12.43