Ilman epäpuhtaudet - Kainuu

Kainuun alueelliset indikaattorit

Kainuussa ilmanlaatua mitataan jatkuvatoimisesti Kajaanissa. Ilmapäästöjä seurataan myös maakunnan suurimmilla teollisuuslaitoksilla ja voimalaitoksilla näiden ympäristölupiin sisältyvien tarkkailuohjelmien mukaisesti. Kajaanissa on käytössä ilmanlaatuindeksi, jolla asiakkaille annetaan ajantasaista tietoa ilmanlaadusta Internetissä.

Ilmanlaatuun vaikuttavat luonnon sääilmiöiden lisäksi erityisesti teollisuus, energiantuotanto ja liikenne. Paikallisesti ilmanlaatuun voi vaikuttaa mm. jätteenkäsittely tai maatalous.

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi on Kainuussa laadittu Kainuun ilmastostrategia 2020.

Ilman epäpuhtaudet
 
Julkaistu 11.9.2014 klo 14.40, päivitetty 23.8.2017 klo 15.14

Julkaisija: