Hiukkasten päästöt - Lappi

Pitkän aikavälin kehitys:
Lyhyen aikavälin kehitys:
Suhteessa tavoitteisiin:

Hiukkasten päästöt - Lappi

Hiukkasten osalta selkeää nousevaa tai laskevaa trendiä ei ole havaittavissa. Tämä johtuu lähinnä merkittävien hiukkaspäästölähteiden luonteesta kuten liikenteen aiheuttamasta tienpinnan kulumisesta johtuvista hiukkaspäästöistä sekä muista hajapäästöistä, joiden osuus kokonaispäästöistä on merkittävä. Kyseisten hiukkaspäästöjen muodostumisen estäminen tai muodostuneiden päästöjen vähentäminen ei ole yhtä ongelmatonta kuin esimerkiksi suorien piipunpää päästöjen. Ns. hajapäästöjen oleminen hallitsevassa asemassa estää mm. merkittävien muutosten esille tulemisen yksittäisten päästölähteiden osalta.

Lappi huikkaspäästöt muut paitsi turvetuotanto indikaattorit 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yllä olevassa taulukossa hiukkaspäästöjen kehitys Lapin ELY-keskuksen alueella vuosina 2007-2015. Mukana ei ole turvetuotannon hiukkaspäästöjen kehitystä johtuen päästömäärien tulkintaan liittyvistä epävarmuustekijöistä (eri vuodet eivät ole vertailukelpoisia). Mikäli turvetuotanto otettaisiin mukaan niin kehitys olisi viimeisten vuosien osalta vieläkin jyrkemmin laskeva. Nyt kuvaajan viimeisten vuosien laskevan trendin selittää lähinnä alle 20 MW:n polttolaitosten hiukkaspäästöjen väheneminen, mikä taas selittyy lähinnä lämmön tuotannon ja polttoaineiden vaiheluilla sekä uusien laitosten ja puhdistin- lämmöntalteenottolaitteistojen käyttöönotoilla.

Lappi hiukkaspäästöt valvottavat laitokset 2007-2016
Valtion ympäristönsuojelun valvontaviranomaisen valvottavien laitosten hiukkaspäästöjen kehitys vuosina 2007-2016 Lapin ELY-keskuksen alueella.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lappi hiukkaspäästöt kaukolämpö 2006-2015
Kaukolämmönkulutuksen (GWh) kehittyminen vuosina 2006-2015 Lapin ELY-keskuksen alueella.

 

      

                                              

 

                                                                                                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                                                                                                              

Kaukolämmönkulutuksen (GWh) kehittyminen vuosina 2006-2015 Lapin ELY-keskuksen alueella.                                     

                                                                        
Julkaistu 5.9.2017 klo 13.17, päivitetty 25.6.2018 klo 13.37

Julkaisija: