Hiukkaspäästöt heikentävät ilmanlaatua - Uusimaa

Pitkän aikavälin kehitys:
Pitkällä aikavälillä hiukkasten päästöt ovat olleet laskusuunnassa. Teollisuuden ja energiantuotannon hiukkaspäästöt ovat vähentyneet.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Viime vuosina hiukkaspäästöt ovat olleet lievästi laskusuunnassa. Hiukkaspäästöissä on kuitenkin merkittävää vuosittaista vaihtelua.
Suhteessa tavoitteisiin:
Ilmanlaatu on ollut pääosin hyvä tai tyydyttävä. Korkeat hiukkaspitoisuudet ovat paikoin syynä huonoon ilmanlaatuun. Raja-arvot eivät ole ylittyneet viime vuosina.

Hiukkaspäästöjen kehitys vuosien 2000 ja 2014 välillä

Hiukkaspäästöt Uusimaa

Lähde: Hertta

Hiukkaspäästöjä aiheuttavat liikenne, puun pienpoltto, teollisuus ja energiantuotanto

Ilmanlaatu on Uudellamaalla pääosin hyvä tai tyydyttävä. Korkeat hiukkaspitoisuudet ovat paikoin syynä huonoon ilmanlaatuun. Hengitettävien hiukkasten (PM10), pitoisuudet eivät Uudenmaan alueella ylitä raja-arvoja, mutta vuorokausiohjearvo ylittyy ainakin suurimpien taajamien vilkasliikenteisillä alueilla keväisin katujen pölyämisen vuoksi. Pääkaupunkiseudulla pienhiukkasten (PM2,5), pitoisuustaso on alle 8,5 µg/m3, mikä alittaa EU:n asettaman väestön altistumisen pitoisuuskaton.

Säätekijöillä on vaikutuksensa kevätpölykauden kestoon ja voimakkuuteen. Hengitettävien hiukkasten pitoisuuksien alentamiseen tulisi kiinnittää taajamissa huomiota ja kuntien toimenpiteet ovatkin vähentäneet katujen pölyämistä. Erityisesti pienhiukkaset ovat terveysriski.

Puun pienpoltossa syntyy paikallisesti merkittäviä terveydelle haitallisia päästöjä: pienhiukkasia, häkää sekä orgaanisia yhdisteitä. Puun polton tuottamat ilmansaasteet voivat aiheuttaa terveyshaittoja säätilanteissa, joissa savu jää leijumaan asuinalueen ylle. Puuta ja muita uusiutuvia energialähteitä tulisi suosia ilmastosyistä, ja samasta syystä tulisi yhdyskuntarakennetta tiivistää. Siksi olisi tärkeää kiinnittää huomiota puunpolton päästöihin ja huolehtia siitä, ettei asuinalueiden ilmanlaatu pääse heikkenemään.

Julkaistu 19.10.2017 klo 8.27, päivitetty 24.10.2017 klo 15.11

Julkaisija: