Hiukkaspäästöt - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Pitkän aikavälin kehitys:
Tuleva kehitys: Kokonaispäästöjen vähentämistä lähitulevaisuudessa vaikeuttaa autokannan hidas uudistuminen sekä liikenteen ja teollisuuden kasvu. Toisaalta niitä edistää parhaan käyttökelpoisen tekniikan edellyttäminen teollisuuden ja energiantuotannon ympäristöluvissa.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Suhteessa tavoitteisiin:

Hukkaspäästöt ilmaan

Hiukkaspaastot_ilmaan_550px.jpg

Lähde: Ympäristöhallinnon tietojärjestelmä Hertta


Indikaattori kuvaa teollisuudesta ja energiantuotannosta sekä moottoriajoneuvoista aiheutuvien päästöjen kehitystä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

 

Hiukkaspäästöistä aiheutuu terveys- ja viihtyisyyshaittaa.  Terveyden kannalta haitallisimpia ovat pienhiukkaset (hiukkaset 2,5) ja näihin päästöihin liittyvät raskasmetalli- ja hiilivetypäästöt. Haitallisimmat hiukkaspäästöt aiheutuvat diesel- ja bensiiniautoista etenkin taajamissa sekä metalliteollisuudesta ja energiantuotannosta. 

 

Autojen hiukkaspäästöt vähenevät autokannan uudistuessa, kun otetaan käyttöön uutta moottori- ja puhdistinlaitetekniikkaa ja rengastekniikkaa sekä sähköautoja. Teollisuuden ja energiantuotannon hiukkaspäästöjen vähentämistä tullaan edellyttämään ympäristöluvissa parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisten prosessitekniikoiden ja hiukkaserottimien käyttöönotolla. Kokonaispäästöjen vähentämistä lähitulevaisuudessa vaikeuttaa autokannan hidas uudistuminen sekä liikenteen ja teollisuuden kasvu.  

Julkaistu 18.8.2014 klo 17.21, päivitetty 15.2.2019 klo 13.51